Pekka Halosen akatemia

Kansanopistontie 60
04380 Tuusula
puh. (09) 27381
phainfo(ät)keuda.fi

Pekka Halosen akatemia on Keuda Tuusulan kulttuurialan koulutusyksikkö. Kuvallisen ilmaisun koulutukseen erikoistuneessa yksikössä annetaan ammatillista toisen asteen kuvallisen ilmaisun perustutkintokoulutusta ja kansanopistokoulutusta.

web3.jpg

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuu kuvataiteilijoita, valokuvaajia ja graafisia suunnittelijoita. Opiskelijat suorittavat kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (120ov/3v, yo noin 2,5v) ja valmistuvat kuva-artesaaneiksi. Perustutkinto antaa hyvät valmiudet hakeutua jatko-opintoihin ammatillisen osaamisen syventämiseksi ja laajentamiseksi. Opiskelu on ammatillista peruskoulutusta ja kuuluu opintososiaalisen tuen piiriin. 

Opiskelu Pekka Halosen akatemiassa on monipuolista ja haasteellista. Opiskelijoilta vaaditaan itsenäisyyttä ja hyvää motivaatiota sekä vilpitöntä kiinnostusta kuvallisen ilmaisun osa-alueisiin. Myös pitkäjänteisyyttä tarvitaan, sillä työskentely tehtävien   parissa vaatii paljon samojenkin asioiden toistoa ja muuntelua eikä samaa asiaa tehdä aina vain yhtä kertaa vaan usein uudestaan ja uudestaan. Työskentelyn pääpaino on tekemisessä. Eri opintokokonaisuudet tarjoavat juuri käytännön työskentelyn kautta omakohtaisen kosketuksen alan perusosaamiseen ja oma valitun ammattialan ammattiosaamiseen. Opettajakunta muodostuu oman alansa ammateissa toimivista kuvataiteilijoista, valokuvaajista ja graafisen viestinnän ammattilaisista, joilla kaikilla on läheinen kosketus työelämään.


Pekka Halosen akatemia toimii Tuusulassa, vuosisadan alussa rakennetuissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa tiloissa. Tuusulan kansanopistona vuonna 1907 perustettu oppilaitos liittyi Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisöön. Jean Sibeliuksen Ainola ja Pekka Halosen Halosenniemi sijaitsevat nykyisin taideoppilaitoksena toimivan akatemian lähinaapureina.

YHTEISHAKU 24.2.-14.3.2014

Hakíja täyttää hakulomakkeen ( opintopolku.fi ) ja tekee ennakkotehtävän. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ammattiopistoon hakuajan aikana.
Hakuohjeet sekä ennakko- ja pääsykoetehtävät kuvallisen ilmaisun perustutkintoon (kuva-artesaani) hakevalle.

Keudan ammattiopisto Tuusula , Pekka Halosen akatemia (hakukoodi 0315)

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto / Kuva-artesaani:

  • Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (hakukoodi pk-pohjainen 450 / lukio-pohjainen 451)
    graafisen suunnittelun  
  • Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma (hakukoodi pk-pohjainen 455 / lukio-pohjainen 457)
    Kuva- ja mediataiteen
  • Valokuvauksen koulutusohjelma (hakukoodi pk-pohjainen 458 / lukio-pohjainen 459)
    valokuvauksen 


Etusivu Koulutusyksiköt Tuusula Pekka Halosen akatemia