Verkko-opetus


Alakohtaisesti joitakin opintoja voidaan suorittaa joko kokonaan tai osittain verkossa. Verkko-opinnoissa käytetään MOODLE -verkko-oppimisalustaa ( http://keuda.moodle.fi). Verkkokurssille pääsee kirjautumaan vain omilla käyttäjätunnuksilla. Moodleen kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin Keudan verkkoon .

Etusivu Palvelut Verkko-opetus