Haluamme turvata opiskelijoiden valmistumisen kevään aikana

Toimimme vastuullisesti ja ehkäisemme viruksen leviämistä aktiivisesti omassa oppilaitoksessamme. Tavoitteenamme on poikkeavissa olosuhteissakin huolehtia jokaisen opiskelijan opinnoista. Koronatilanteen takia normaalia opetustyötä voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Varaudumme tähän ottamalla käyttöön joustavia toimintatapoja.

Opetushallituksen mukaan lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista toiminnasta ovat mahdollisimman pienet. Jotta opiskelijoiden opinnot eivät keskeydy, otamme kaiken luovuutemme käyttöön ja tarjoamme etäohjausta ja -opetusta sekä erilaisia oppimistehtäviä.

Ensi sijassa pyrimme turvaamaan kevään aikana valmistuvien mahdollisuuden valmistua. Huolehdimme siitä, että opiskelijat voivat antaa näytöt. Tuomme näyttöjä tarvittaessa oppilaitoksen ympäristöihin, mikäli koronatilanteen vuoksi niitä ei voida työpaikalla järjestää. Huolehdimme, että opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua AMK:n todistusvalintaan.

Kaikkien opiskelijoiden osalta suunnittelemme, mitä opintoja opiskelijoille voidaan tarjota etänä sekä etävälinein ja tarvittaessa lisäämme opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä.

Varmistamme yhteydenpidon oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä ja suunnittelemme toimenpiteet poikkeustilanteen mukaiseksi.

Keudan johto seuraa koronavirustilannetta päivittäin

Toimimme viranomaisten antamien ohjeistuksen mukaisesti eli tällä hetkellä (la 14.3.) oppilaitoksia ei ole suljettu. Varaudumme myös siihen, että joudumme keskeyttämään kokonaan kontaktissa tapahtuvan opetuksen.

Jaa sivu