Keudan joustavat palvelut yrityksille ja työnantajille poikkeusoloissa

Palvelemme yritys- ja organisaatioasiakkaitamme pääsääntöisesti puhelimitse ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen vallitsevan poikkeustilan aikana. Koulutukset ja opintojen ohjauksen toteutamme monipuolisten etäopetuskanavien ja -välineiden avulla.

Haluamme olla tukena yrityksesi osaamisen kehittämisessä muutostilanteessa.

Keuda palvelee yritystäsi erilaisissa tilanteissa, joita kohtaat koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Alla on esimerkkejä vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa ja rahoittaa koulutuksia lomautus- ja muutostilanteissa.  

  • Ammatillinen Työvoimakoulutus – tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.  Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, osallistujille maksutonta koulutusta – koulutuksen kesto on tyypillisesti alle vuosi.
  • Yhteishankintakoulutus on työvoimaviranomaisten ja työnantajan yhdessä rahoittamaa koulutusta. Sen muodot ovat RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus, joista 2 viimeistä soveltuvat lomautustilanteisiin. Täsmä Koulutus, jossa työnantajan maksuosuus on 30-50 %, mahdollistaa lomautettujen ja työssä olevien kouluttamisen. MuutosKoulutus, jossa työnantajan maksuosuus on 20 %, on vaihtoehto irtisanotuille ja toistaiseksi lomautetuille.
  • Oppisopimuskoulutus mahdollistaa työntekijöiden ammattitaidon laajentamisen ja syventämisen sekä työntekijöiden kouluttamisen uusiin tehtäviin. Koulutusmuodossa on huomioitava se, että pääosa koulutuksesta täytyy pystyä järjestämään työpaikalla ja opiskelijalle on maksettava tältä ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Henkilöstökoulutuksessa yritys maksaa kaikki koulutuksesta aiheutuvat kulut, myös osallistujien palkan. Etuna on työnantajan oikeus määritellä koulutuksen sisältö täysin omista tarpeista käsin.
  • Työntekijän on mahdollista hakeutua lomautettuna omaehtoiseen koulutukseen, jolloin hän opiskelee omasta aloitteestaan ja suorittaa opinnot omalla ajallaan. Lyhytkestoiset opinnot ovat mahdollisia suorittaa ajalla 16.3.-31.7.2020 niin, että niitä ei selvitetä ko. aikana (selvitykset 1.8.2020- lukien mikäli opinnot jatkuvat). Omaehtoisessa opiskelussa lomautettuna olevalla on poikkeusoloissa oikeus työttömyysturvaan opintojen tai yritystoiminnan estämättä. Poikkeussääntö on väliaikainen ja koskee 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautettuja. Se on voimassa 31.7.2020 asti.
  • Työntekijän on mahdollista hakeutua lomautuksen sijaan omaehtoisesti opiskelemaan työnantajan myöntämällä opinto- tai vuorotteluvapaalla. Opintovapaalla työntekijä ei saa työttömyysturvaa, mutta hänen on mahdollista saada Työllisyysrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Vuorotteluvapaata voi hyödyntää joko kokonaan tai osin kouluttautumiseen. Vuorottelukorvaus on 70% henkilön työttömyyspäivärahasta.

Haluamme auttaa sinua ja yritystäsi menestymään sekä kriisin keskellä että sen jälkeen. Saat meihin aina yhteyden soittamalla palvelunumeroomme p. 040 174 5627 tai lähettämällä sähköpostia tyoelamapalvelut@keuda.fi

Palvelusuunnittelijamme ovat apunasi:

Tiia Juutinen, Kauppa ja hallinto, kirjastoala, maa- ja metsätalousalat, maarakennuskoneenkuljetus, luonto- ja ympäristö, humanistiset ja taidealat (media-ala)
040 174 4559 tiia.juutinen@keuda.fi

Elina Vesalainen, Terveys- ja hyvinvointialat, kasvatus- ja liikunta-ala, hius- ja kauneus, ravitsemis- ja catering-ala, elintarvikeala, tekstiili- ja muotiala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
04 0174 4463 elina.vesalainen@keuda.fi

Marjaana Saarnio, Tekniikka ja liikenne
050 415 0823 marjaana.saarnio@keuda.fi

Jukka Salmi, Teknologia ja rakentaminen
040 174 4524 jukka.salmi@keuda.fi

Jaa sivu