Turvallinen paluu lähiopetukseen Keudassa -infovideo

Keudassa lähiopetuksen ja -ohjauksen määrää lähdetään lisäämään hallitusti 14.5.2020 alkaen opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Lähiopetusta tullaan toteuttamaan pienryhmätoimintoina. Pienryhmätoimintana tapahtuvan opiskelun toteutuksen suunnittelussa huomioidaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annetut turvallisuusmääräykset fyysisten kontaktien välttämiseksi.

Toiminta pyritään suunnittelemaan niin, että opiskelijoita ja henkilökuntaa on kerrallaan oppilaitoksessa mahdollisimman vähän, ja että turvavälit voidaan pitää riittävän suurina läheisen henkilökontaktin välttämiseksi. Isoja yhteistilaisuuksia järjestetään vain etäyhteydellä. Keuda seuraa viranomaisten ohjeistuksia koronavirustilanteeseen liittyen ja ohjeita päivitetään säännöllisesti.

Oheisella videolla käymme läpi:

1. Oppilaitoksen tiloissa oleskelun
2. Toiminta sairastilanteessa
3. Puhtaus ja hygienia
4. THL:n ohjeistus yskimiseen ja aivastamiseen
5. Ruokailu
6. Henkisen jaksamisen tukeminen

Jaa sivu