Keudan orientaatioviikko keräsi yhteen ennätyksellisen opiskelijamäärän

Keudan orientaatioviikon ensimmäinen päivä keräsi peräti 273 innokasta opiskelijaa yhteen Keudan eri toimipisteisiin. Kesäkuussa aloittavat ovat pitkälti kiinnostuneet saamaan opintonsa käyntiin jo kesällä. Peruskoulunsa päättäneiden kohdalla pääpaino on pitkälti tutustumisessa jo ennalta syksyn tuleviin opiskelupaikkoihin.

Keuda toteutti kesäkuussa pidettävän orientaatioviikon nyt toista kertaa ja kokosi orientaatioviikolle samansisältöisen ohjelman, joka koostuu opintoihin orientaatiosta, mahdollisuudesta suorittaa eri aloille vaadittavia korttikoulutuksia, kuten työturvallisuus ja tulityö. Lisäksi viikon aikana on mahdollista suorittaa yhteisien aineiden, kuten viestinnän opintoja.

Saaren KArtano Mika Lindqvist
Saaren kartanolla, Mäntsälässä päivä käynnistyi kello 9 ja paikalle saapui miltei 30 innokasta opiskelijaa. Heillä oli mukana mukavasti kotiväkeä, joista moni oli itse aikoinaan ollut opiskelemassa samassa opinahjossa. – Oli mukava nähdä joukossa tuttuja naamoja vuosien takaa ja kuunnella heidän tarinoitaan omista opinnoistaan, kertoo opiskelijoita ja kotiväkeä vastaanottamassa ollut toimialapäällikkö Mika Lindqvist, jolla itselläänkin on vuosikymmenien kokemus Saaren tiluksilta eri tehtävistä. Päivän aikana tutustuttiin mm. 200 paikkaiseen asuntolaan, johon moni opiskelijoista muuttaakin ensi syksystä. Lisäksi kierrettiin 600 hehtaarin alueelle sijoittuvissa monipuolisissa oppimisympäristöissä, ja kerrattiin turvallisuuteen liittyviä asioita sekä tutustuttiin tuleviin työvälineisiin. Erityisesti peruskoulun päättäneitä nuoria ja heidän vanhempiaan kiinnostivat traktorit ja metsäkoneet, joiden ominaisuuksia tutkittiin ja vertailtiin ahkerasti. Askeleita päivän aikana kertyi 4-5 kilometrin edestä jokaiselle, niin opiskelijalle kuin kotiväelle. Liikkuva koulu ja päivittäiset askelmäärät täyttyvät helposti tulevassa oppimisympäristössä Saaren kartanolla, jossa opiskellaan mm. luonto- ja ympäristö, maatalous-, puutarha-, maanrakennus- ja metsäaloja.

Waertsilaenkatu
Wärtsiläkadun toimipisteeseen opiskelijoita saapui paikalle liki viisikymmentä. Heitä oli vastassa mm. opinto-ohjaajana toimiva Ulla-Riitta Kara, joka kierrätti opiskelijoita ympäri isoa taloa ja kertoi, että opiskelijat olivat innostuneita käynnistämään opintonsa, toki samalla pohtien, miten he ikinä oppivat kulkemaan talon lukuisissa sokkeloissa. Ulla-Riitta kertoi, että opiskelijat olivat erityisesti mielissään, kun kuulivat eri vaihtoehdoista, miten osaamista hankitaan ja osoitetaan. Kolmivuotinen opiskelu voi lyhentyä ajallisesti eri pituisiksi riippuen aiemmasta hankitusta osaamisesta, joka sai aikaan spontaaneja kommentteja, kuten ihanaa, että tämä on mahdollista, sillä aiempaa osaamista on kertynyt kesätöistä ja harrastuksista jo jonkin verran.

Kiinnostusta opintojen aloitukseen jo kesäkuussa on kovasti, edellisvuoteen verrattuna paikalle saapui tänä kesänä tuplasti enemmän innostuneita opiskelijoita, summaa toimialapäällikkö Riikka Siitonen, joka vastaanotti uusia opiskelijoita Wärtsilänkadun toimipisteessä.

Jaa sivu