Ammattina auttaa löytämään opiskelijalle oman näköinen paikka työelämässä

Tässä juttusarjassa esitellään työnantajia, yrittäjiä sekä oppilaitosten edustajia, jotka ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Yhteistyön muotoja hyödynnetään esimerkiksi mahdollistamalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille työelämässä oppimisen mahdollisuuksia harjoittelupaikkoja tarjoamalla sekä kehittämällä työelämässä oppimista yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa.

Opiskelupolun räätälöinti oppijan näköiseksi ja ohjaus oman paikan löytämiseen työelämässä ovat Uuranuurtaja, erityisopettaja ja tiimiesimies Tiina Joensuun todellisia vahvuusalueita. Joensuu toimii Keudan Järvenpään toimipisteessä Sibeliuksenväylällä, jossa koulutetaan palvelualojen ammatteihin ja jossa Joensuu itse vastaa puhtauspalvelualan koulutuksesta. Kiinnostus hygienian tuottamiseen, puhtaanapitoon ja tekstiilien huoltoon löytyi erityisopettajaksi valmistumisen jälkeen ja Joensuu oivalsi, että voi olla alan opettajana todistamassa nuorten onnistumisen kokemuksia.

Olemme itse asiassa kaikki erityisiä ja tällä alalla on tarjota monenlaisia tehtäviä ja työpaikkoja, myös monentasoisia vaatimuksia. Alan arvostus on mitä on, mutta tekijöistä on huutava pula ja juuri tässä työssä olen kokenut hetkiä, jotka tulen muistamaan aina – olen nähnyt, kuinka opiskelijat saavat mahdollisuuden oman näköiseen elämään, Joensuu kiteyttää yhden työnsä parhaista puolista. 

Uusia ammattilaisia koulutetaan muun muassa alan vaihtajista

Puhtauspalvelualan perustutkinnosta Järvenpäässä valmistutaan joko kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Tutkinnon osia on monia ja niistä saadaan valittua opiskelijan opintokokonaisuuteen sopivimmat. Opiskelijoiden ikähaarukka on 16-vuotiaista 50-vuotiaisiin ja Joensuu mainitsee, että aikuisten opiskelijoiden aiempi työelämäkokemus hyödynnetään uudelle alalle siirryttäessä ehdottomasti. Hakijoita tulee niin yhteishaun kuin jatkuvan haun kautta. Tällä hetkellä Joensuu ohjaa 14 nuorta, muutamaa oppisopimusopiskelijaa ja yhteensä opiskelijoita on n. 200. Maahanmuuttajia hakeutuu alalle enenevissä määrin ja Joensuu iloitsee suomalaisen työnteon kulttuurin kehittymisestä uusien näkökulmien myötä. 

Suomalaisten perheiden arvostus alaa kohtaan on ratkaissut menneisyydessä paljon eli nuoret eivät ole hakeutuneet tälle alalle, mutta eri kulttuureissa arvostetaan selvästi kaikenlaisia työllistymisen mahdollisuuksia, mikä näkyy meilläkin positiivisesti. Etenemisen mahdollisuuksia on vaikka kuinka, Joensuu muistuttaa ja mainitsee esimerkiksi yrityksen perustamisen mahdollisuudesta.

Tämän alan työ vaatii tekijältään fyysistä kuntoa, mutta siivoustyö on ergonomisempaa kuin usein oletetaan. Asenne, sellainen työnteon meininki, ja ymmärrys kunkin työtehtävän merkityksestä on tärkeää, Joensuu kertaa alan ammattilaisen ominaisuuksia.

“Usein heti alkaa raksuttaa, mikä työpaikka olisi kenellekin paras”

Joensuu on toteuttanut työelämäyhteistyötä koko opettajauransa ja pitää työelämässä oppimista erittäin järkevänä. Pitkän kokemuksen ansiosta näkee nopeasti, mikä voisi olla kullekin opiskelijalle paras paikka oppia. 

Olen aina ollut sitä mieltä, että jos koulunpenkki ei sovi, sitten mennään pikimmiten töihin. Työnantajan vastuulle ei tietenkään jätetä mitään kokonaan, vaan yhdessä toimitaan. Työnantajan näkökulmasta yhteistyö on ihan mielettömän hyvä homma. Hyviä kontakteja on paljon ja yritän löytää lisää jatkuvasti, Joensuu kertoo. 

Ammattikoulutuksen uudistus on lisännyt opettajien liikkumista työpaikkojen välillä ja opettajalla pitää olla “miljoona lankaa käsissä”. Joensuu kokee silti oman työnsä vapautuneen, kun yhteistyötä työnantajien kanssa kasvatetaan pelkän oman halukkuuden sijaan strategisesti.

Työn tärkeyden huomaa viimeistään sitten, kun sitä ei teekään kukaan

Puhtaanapitoala on kehittynyt viime vuosina paljon ja esimerkiksi robotiikan tulo alalle näkyy selvästi. Koteihin otetaan robotti-imureita, välineistö kevenee ja puhdistusaineita käytetään yhä järkevämmin. Joensuu kokee alan arvostuksen kasvavan kehityksen myötä. Rakennustyömailla siivous sujuu helpommin, kun navigointilaitteet ja robotit auttavat raskaimmissa töissä ja älypintamateriaalit yleistyvät kaikkialla, mikä lisää asiantuntemuksen tarvetta. 

 Loppujen lopuksi ei tarvita kuin tautiepidemia ja ennakkoluuloisimmatkin oivaltavat hygienian tuottamisen merkityksen, Joensuu tiivistää puhtaanapitoalan osaamisen tärkeyden.

Jaa sivu