Floristiikan opettaja ohjaa tulevia ammattilaisia työskentelemään paineen alla

Tässä juttusarjassa esitellään työnantajia, yrittäjiä sekä oppilaitosten edustajia, jotka ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Yhteistyön muotoja hyödynnetään esimerkiksi mahdollistamalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille työelämässä oppimisen mahdollisuuksia harjoittelupaikkoja tarjoamalla sekä kehittämällä työelämässä oppimista yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa.

Saaren kartanon ainutlaatuisessa oppimisympäristössä Mäntsälässä voi opiskella niin maatalous-, puutarha-, luonto- ja ympäristö, metsä- kuin maanrakennusalaakin. Yksi mahdollisista tutkinnoista on puutarha-alan ammattitutkinto, jonka sisältä on valittavana neljä osaamisalaa. Niistä valmistutaan floristin, viheraluerakentajan, puistopuutarhurin ja tuotantopuutarhurin ammatteihin. Floristiikan moniosaaja, jo vuodesta -87 talon tuntenut opettaja ja tiimiesimies Tiina Räihä näkee alan monipuolistuneen valtavasti.

Alan yritykset eivät ole enää pelkkiä kivijalkakauppoja. Asiakkaat voivat tilata tuotteita työhuoneilta sekä perinteisesti paikan päällä asioimalla että verkkokaupan kautta. Myymälämiljöö ei ole enää välttämättömyys menekin kannalta. Tilalle on tullut paljon erilaisia yrityksiä erilaisine liikeideoineen, Räihä avaa pelkästään 15 vuoden aikana tapahtunutta muutosta.

Työelämässä oppiminen on välttämätön osa floristiikan opintoja

Floristiikan opintoja Mäntsälän Saaren kartanossa tehdään nykyään tunnetuksi muun muassa tarjoamalla jo työelämässä oleville täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuspäivissä on tietty teema ja niihin osallistuu myös omia opiskelijoita. Eräänlainen työelämäyhteistyön muoto on myös vastikään ensimmäistä kertaa toteutettu, yrityksille tarjottava työhyvinvointipäivien malli. Idea syntyi palvelumuotoilun tuloksena ja Saaren kartanolla on tarjota sitä varten erinomaiset puitteet. 

Saaren kartanolla on puistoalueita ja puutarha, jossa kasvatetaan kasvihuonetuotantona kukkia ja luomuvihanneksia ja vierestä löytyy myös avomaan tuotantoa. Floristien opiskelua tukee puutarhan kukkakauppa, jossa työelämätaitoja pääsee harjoittelemaan jo opintojen alussa. Työelämäopinnot ylipäätään kuuluvat  luonnonvara- ja puutarha-alan tutkintoon kiinteästi.

Tällä alalla on aina ollut työelämässä oppimista. En edes osaisi kuvitella ammatillista koulutusta ilman työelämäyhteistyötä, sillä työpaikoissa opitaan sellaisia taitoja, joita kouluympäristössä ei voi oppia. Muutos tässä hetkessä ei siis ole työelämäyhteistyön näkökulmasta suuri, mutta nyt voimme tarjota esimerkiksi täydennyskoulutuksia meiltä valmistuneille ja työelämässä toimiville aktiivisemmin kuin aiemmin, Räihä kertoo.

Floristi tekee työtään sesonkien rytmissä

Floristin työ on kiireisintä juhlien aikaan kuten jouluna ja valmistujaispäivinä. Alan opinnoissa tämä huomioidaan niin, että opintojensa kanssa pidemmällä olevat ovat töissä sesonkeina ja muuna aikana opitaan oppilaitosympäristössä. Räihä kuvailee floristin työssä vaadittavaa luovuutta ja käsityöosaamista sellaiseksi, jota voi hankkia harjoittelemalla. Yksi tärkeimmistä taidoista on osata kuunnella asiakkaan toiveita niin, että pystyy luomaan asiakkaalle ainutkertaisen elämyksen paineenkin alla.

Ala vaatii tekijältään stressinsietokykyä ja joustavuutta, koska sesongit ovat niin hektisiä. Floristin täytyy osata myös taloudellista arviointia eli esimerkiksi pitää mielessä kukkasidontatyön tekoon kuluva aika ja hävikin minimointi. Luovuus, ongelmanratkaisukyky ja yrityksen edun ymmärtäminen ovat puolestaan osa sellaista sisäistä yrittäjyyttä, jota näissä töissä eritoten tarvitaan, Räihä luettelee floristin taitoja.

Alan tulevaisuutta on vaikea ennustaa

Floristiikan alan kehitystä on vaikea ennustaa, mutta Räihä tietää, että trendit tekevät aaltoliikettä – se mikä on muotia nyt, ei ole sitä hetken päästä ja päinvastoin. Haaste kukkasidontatöissä on kuluttajien mieltymysten ennakointi ja sitä myötä kysynnän arviointi. Kukkien, erityisesti leikkokukkien tuotantoa on Suomessa vain vähän ja lähituotannon suosiminen on siksi vaikeaa, lähes mahdotonta. Kulttuuri elää jatkuvasti ja nykyään esimerkiksi hautajaisissa nähdään näyttävämpien kukkalaitteiden sijasta yksittäisiä ruusuja.

Trendit muuttuvat ja markettien valikoiman edellä pyritään pysymään koko ajan. Jatkuva työelämäyhteistyö on tärkeää siksikin, että tiedämme, millaista kysyntä on ja miten voimme kehittää opetusta paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi, Räihä kertaa työelämäyhteistyön hyötyjä.

 

Jaa sivu