Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle myönnettiin 390 000 euroa strategiarahoitusta

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle myönnettiin 390 000 euroa strategiarahoitusta opetuksen ja ohjauksen laadun sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 75 koulutuksen järjestäjää.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen tarkoitus on tukea ja ohjata koulutuksen järjestäjiä̈ toiminnan kehittämisessä̈ sekä uudistamisessa. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen. Strategiarahoituksella toteutetaan osaltaan myös juuri käynnistynyttä oikeus osata -kehittämisohjelmaa. Oikeus osata -ohjelmassa panostetaan ohjauksen ja opetuksen laatuun sekä oppimisessa hyödynnettävien ympäristöjen kehittämiseen, jotta opiskelijoilla olisi hyvät valmiudet ja taidot siirtyä työelämään. 

Keudassa on laajennettu oppimista digitaalisuuden avulla hyödyntämällä mm. robotiikkaa, jonka avulla on tehostettu suomen kielen oppimista ja harjoiteltu asiakaspalvelutilanteissa toimintaa sekä mallinnettu työympäristöjä lisätyn (AR) todellisuuden ja virtuaalisen (VR) todellisuuden maailmoina eri toimialoilla. – Nyt myönnetyn strategiarahan avulla meillä on tarkoitus edelleen laajentaa ja vahvistaa lisätyn (AR) ja virtuaalisen todellisuuden (VR) toiminnallisuutta osana monimuotoisia oppimisympäristöjä, kertoo kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila. Näin voimme tarjota opiskelijoillemme entistäkin yksilöllisempiä, toimialakohtaisia polkuja edetä opinnoissaan oman kehittämissuunnitelmansa mukaisesti tulevaisuuden ammatteihin, Laurila visioi.

– Sen lisäksi strategiarahoitusta suunnataan opetus- ja ohjaustoiminnan laadun kehittämiseen, jonka avulla kehitetään mm. välineitä ja toimintoja, jotta opiskelija saa yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista tukevaa ohjausta ja opetusta ilman riippuvuutta fyysisestä sijainnista ja/tai ajasta. Lisäksi Keudan henkilöstön tieto-osaamista syvennetään edelleen tulevaisuusnäkökulmia hyödyntäen, jotta pystymme tuottamaan opiskelijoillemme tulevaisuuden(kin) työelämän tarpeisiin vastaavaa digitaalista ja toimialakohtaista osaamista, mainitsee Laurila.

Lisätietoja: Hanna Nyrönen, viestintäpäällikkö, 040 521 8428, hanna.nyronen@keuda.fi

Jaa sivu