Tutkinnon osaa pienempien opintojen laajuudet ovat poistuneet käytöstä Keudassa kesäkuun lopulla.

Ammatillisten tutkinnon osien tutkinnon osaa pienempien opintojen laajuudet ovat poistuneet käytöstä Keudassa kesäkuun lopulla. Uudistus koskee kaikkia 1.1.2018 jälkeen opintonsa aloittaneita tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoita. Opiskelijalle tämä näkyy niin, että opintosuoritusotteessa keväällä olleet laajuudet ovat poistuneet ja suoritettu laajuus on voinut pienentyä, jos kokonaista tutkinnon osaa ei ole suoritettu, vaan osaamispisteet ovat kertyneet alemmista opinnoista. Yhteisissä tutkinnon osissa laajuudet säilyvät edelleen. 

 

Opintojen laajuudet näkyvät jatkossa vain tutkinnon osan tasolla. ”Lukuvuonna 2019-2020 olemme pilotoineet Workseed-ohjelmaa ja nyt syksyllä laajennamme ohjelman käyttöä ja osaamisen etenemisen seuranta siirtyy kokonaisuudessaan sinne” kertoo koulutusjohtaja Arja Koli. Workseed-ohjelmasta löytyvät tutkinnon osat sekä ammattitaitovaatimukset. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä ja osaamisen kertymistä Workseedistä. Tämän lisäksi tutkinnon osien suorituksia voi tarkastella joko opintohallintojärjestelmä Studentasta löytyvästä HOKSista tai valtakunnallisesta Oma Opintopolku -palvelusta. Kela seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä valtakunnallisen Koski-palvelun kautta. Erillisiä opintosuoritusotteita ei tarvitse enää toimittaa Kelalle.

 

Linkkejä:

Oma Opintopolku: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/ 

Workseed: https://www.workseed.fi/edu/accounts/login/

Studenta: https://keuda-plus.solenovo.fi/student/app/

Jaa sivu