Ohjeistus ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja työelämäyhteistyöhön 1.7.2020 alkaen

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu väliaikaisesti näyttöjen toteuttamistapojen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja.

Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin. Joustojen välttämättömyys arvioidaan tilannekohtaisesti ja kunkin opiskelijan osalta yksilöllisesti.

Työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan normaalisti, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Lähiopetuksen määrää koordinoidaan ja seurataan maan hallituksen, kuntien ja terveysviranomaisten antamia ohjeistuksia ja suosituksia noudattaen. Haluamme varmistaa opiskelijoiden opintojen etenemisen, valmistumisen ja hyvinvoinnin. Päätöksiä tehtäessä priorisoidaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan terveys ja turvallisuus.

Linkki opetushallituksen ohjeistukseen

Lisätietoja: Hanna Nyrönen, viestintäpäällikkö 040-521 8428, hanna.nyronen@keuda.fi

Jaa sivu