After #Murros2020: Hybridimaailmassa opiskelu tutuksi

Sulava Oy:n Senior Consultant Marianna Halonen puhui hybridiopetuksen merkityksestä, hyödyistä ja haasteista.

#Murros2020 -tapahtumassa mielenkiintoisen englanninkielisen puheenvuoron piti myös Sulava Oy:n Senior Consultant Marianna Halonen. Aiemmin hän on työskennellyt Microsoftilla ja sitä ennen hän on kerryttänyt laajalti kokemusta opetusalan töistä.

Halosen esitys käsitteli hybridioppimisen maailmaa ja sen tärkeimpiä elementtejä. Ensimmäisenä hän nosti esille oppimisympäristön merkityksen. Kun puhutaan kasvokkain tapahtuvasta opetuksesta ja virtuaaliopetuksesta, niin usein tilanne on joko tai. Halonen toteaa, että olisi tärkeää voida yhdistää nämä molemmat ja tarvittaessa kyetä siirtymään nopeasti kasvokkain tapahtuvasta luennoista verkkomuotoisiin opiskelukokemuksiin.

Toinen tärkeä asia on oppimisyhteisö ja nimenomaan yhteisön rakentamisesta. Halonen kertoikin käyneensä mielenkiintoisen keskustelun yliopiston henkilön kanssa, joka mainitsi verkko-opiskelun yhtenä haasteena olevan sellaisen digitaalisen yhteisön rakentaminen, jossa opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi; turvalliseksi ja osaksi yhteisöä.

Kolmantena asiana Halonen mainitsi oppimisen suunnittelun. On tärkeää, että opiskelijat ymmärtävät, mitkä ovat oppimistavoitteet. Heidän tulisi tietää, mitä heidän tulisi kyetä tekemään kurssin tai vaikkapa lukuvuoden jälkeen. Opettajien näkökulmasta olisi taas tärkeää voida nähdä ja todeta, että opiskelijat ovat saavuttaneet asetetut oppimistavoitteet. Tässä teknologia tarjoaa laajalti mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.

Teknologia tarjoaa hyviä välineitä myös palautteen keräämiseen opiskelijoilta. Halonen totesikin, että opiskelijoilta saadun palautteen myötä on tärkeää voida tarkastella ja tarvittaessa säätää opetusmenetelmiä.

Lue lisää lokakuussa pidetyn #Murros2020 -tapahtuman sisällöstä!

Jaa sivu