Kehitä itseäsi työpaikkaohjaajana ja hae oivalluksia koulutuksesta

Useissa työpaikoissa, kuten myös Keudassa, työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään itseään. Keudassa tätä ajatustapaa tuetaan muun muassa tarjoamalla erilaisia koulutuksia. Viime keväänä kouluttautumisen määrä oli merkittävä esimerkiksi työpaikkaohjauksen osa-alueella. Tällöin jopa viitisenkymmentä keudalaista kouluttautui työpaikkaohjaajaksi. 

Työpaikkaohjaajille suunnatun verkkokoulutuksen opettaja, asiakkuuspäällikkö Elina Rantala toteaa, että poikkeuksellisen suureen osallistujamäärään vaikutti varmasti korona-aika. Kun työntekijöiden työmäärät vähenivät, ehdottivat esihenkilöt työntekijöille kouluttautumista, jotta vapautunutta aikaa voitaisiin käyttää ammattitaidon kehittämiseen.

”Se oli kyllä tosi hyvä ajatus. On tärkeää, että ymmärretään työpaikkaohjaamisen merkitys työpaikalla ja yleensäkin ammatillisessa koulutuksessa, ja halutaan panostaa ohjaamiseen. Tässä opitaan, ettei työpaikkaohjaus ole mitään rakettitiedettä. Omalla vahvalla ammattitaidolla voi auttaa myös opiskelijoita eteenpäin”, Rantala kuvailee.

Koulutuksesta tullut palaute on ollut hyvin myönteistä. Rantalan mukaan palautteesta välittyy se, että koulutuksesta on oikeasti ollut hyötyä sen käyneille.

 

Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestetään verkkototeutuksena ja se pitää sisällään erilaisia tehtäviä, aineistoja ja videoita. Koulutukseen hakeutunut voi tutustua materiaaleihin omassa tahdissa ja tehdä tehtäviä sitä mukaa. Verkkokoulutus perustuu Salla Kivelän rakentamalle pohjalle. Koronatilanteen salliessa verkkokoulutuksen rinnalla on tarjolla myös lähitoteutuspäiviä.

”Koulutus sopii kaikille työpaikoille, joissa on ohjattavia. Olivat he sitten oppisopimusopiskelijoita tai koulutussopimusopiskelijoita. Toki myös yrittäjien mentoreille. Tässä voi verestää ajatuksia, vaikka olisi tehnyt ohjausta jo pidempään.”

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää, mikä on työpaikkaohjaajan tehtävä. Lisäksi se vahvistaa ymmärrystä siitä, että omalla ammattitaidolla saa siirrettyä osaamista ohjattaville. Koulutus voi tuoda uusia ideoita ja toimintatapoja sekä selkeyttää ohjaustyötä. Lähitoteutuksessa yhtenä osana koulutusta on myös vuorovaikutteisuus. Koulutuksen aikana voidaan jakaa ajatuksia muiden ohjaajakoulutettavien kanssa.

”Koulutuksen tärkeänä antina työpaikkaohjaajille on myös se, että he ymmärtävät tekevänsä tosi tärkeää työtä ja ettei kaikkea tarvitse tehdä yksin. Ohjaaja voi hyödyntää myös työyhteisöään ja oppilaitosta. Tämän oivalluksen monet saavat koulutuksesta”, Rantala kiteyttää.

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta ja ilmoittaudu täältä!

Jaa sivu