Päivitetyt opiskelu- ja työskentelyohjeet Keudassa

Lähiopetus

Keudassa lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrää seurataan ja määrät pyritään pitämään kolmanneksessa normaalista töiden ja opetuksen järjestämisellä monipuolisin tavoin ja etäopiskelua hyödyntäen.

Hygieniasuositusten noudattaminen oppilaitoksessa

  • Vähänkään sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen/työpaikalle.
  • Kasvomaskien käyttö oppilaitoksessa/ työpaikalla.
  • Aktiivinen käsien peseminen ja käsidesin käyttö
  • Turvavälien noudattaminen, ei kättelyä tai halaamista
  • Yskimis- ja niistämishygienia
Leviämisvaiheen koronasuositukset, ovat voimassa pääkaupunkiseudulla sekä osin Uudellamaalla, jota Keuda vahvasti suosittelee
  • Henkilösuojainten käyttöä VAHVASTI suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa kaikissa toiminnoissa.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat töiden ja opetuksen järjestäminen erilaisilla tavoilla, kasvomaskien käyttö, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtimalla.

Keudan linjaus on, että kasvomaskia suositellaan VAHVASTI käytettäväksi kaikissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Erityisesti tilanteissa,  joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista ja joita ei pystytä järjestämään etäyhteyksin tai turvavälejä noudattaen.

Asiakaspalvelutilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista ja joita ei pystytä järjestämään etäyhteyksin tai turvavälejä noudattaen, esim. kauneushoitoja tuottava kosmetologiopiskelija, tulee käyttää kasvomaskia. 

Keudan linjaus on, että opiskelijoiden kasvomaskien hankinta tapahtuu omaehtoisesti jokaisen opiskelijan toimesta. Myös Keusoten, OKM:n  ja THL:n suosituksen mukaisesti jokainen hankkii maskinsa itse. Jokaisen kunnan tulee kuitenkin huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen.

 

Yleisötilaisuudet ja kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki yli 20 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 23.11.- 28.2.2021. Aluehallintoviraston päätös koskee mm. kokouksia, jossa on ulkopuolisia henkilöitä. Päätös perustuu tartuntatautilain 58. pykälään. Lue tarkemmin AVIn tiedotteesta

HUOM! Opetustilanne ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Lähipalveluja (mm. ruoka-, aula- logistiikkapalvelut) pyritään tuottamaan mahdollisimman normaalisti rajoituksia ja suosituksia noudattaen, esim. porrastamalla ruokailuajankohtia.

Taukotiloissa tai muissa yleisissä tiloissa oleskeltaessa tulee muistaa kasvomaskit ja hygieniasuositukset. Yleisissä tiloissa ei tule oleskella turhaan. 

Etätyön tekeminen

Keudan VAHVA suositus on, että ne työtehtävät, jotka eivät edellytä oppilaitoksessa paikalla olemista, tehdään etätyönä. Etätyöskentelystä sovitaan esimiehen kanssa.

Kokoukset pyritään järjestämään etänä aina, kun se on mahdollista. Kasvokkain tapahtuvissa kokoontumisissa on muistettava kasvomaskit ja hygieniasuositukset. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään järjestämään tapaamiset etänä. Ulkopuolisten oleskelua tiloissa tulee minimoida ja pyrkiä järjestämään tapaamiset etänä. Sisäisenä kokouskäytäntönä suositaan etäkokoontumista.

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra35

Jaa sivu