Päivitetyt Koronavirusepidemia suositukset ja rajoitukset Keudassa

Uudenmaan alueen koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.20 antanut ohjeet koronasuositusten ja rajoitusten tiukentamisesta myös Keudan toiminta-alueella. Suositusten ja rajoitusten jatkosta viestitään aina tarvittaessa, kun tilanne muuttuu.

Päivitys 1.2.2021 Koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät ennallaan 28.2.21 asti muilta osin paitsi,

  • Keusote suosittelee ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua, mutta mahdollistaa 1.2. alkaen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten pienryhmä-harjoittelun myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten tai nuorten määrä 10).
  • Kerhotoiminta nuorisotiloissa on mahdollista (ryhmäkoko 10), toimintaan ilmoittaudutaan erikseen.
  • Sisähallit voidaan avata alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoittelua varten. Koululiikuntaryhmät voivat käyttää vastaavia liikuntatiloja.
  • Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö mahdollistetaan sisätiloissa alle 20-vuo-tiaille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta).

Yleiset suositukset

  • Yleinen maskisuositus jatkuu ja Keudan yleisissä tiloissa tulee käyttää kasvomaskia. Maskin käyttö koskee kaikkia toimipisteidemme sisätiloja.
  • Keuda painottaa, että mikäli lähityöskentely ei ole välttämätöntä, työ tehdään etätyöskentelynä.

Opetuksen järjestäminen

Keuda siirtyi Keusoten suositusten mukaisesti etäopetukseen alkaen 30.11.- 31.12.2020 asti.

Päivitys 1.1.2021, Keusoten ohjeistus voimassa 28.2.2021 asti.

  • Keusote suosittelee osittaisen etäopetuksen jatkamista lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi.

1.1.2021 lähtien Keudassa järjestetään Keusoten suosituksien mukaisesti osittaista etäopetusta  turvallisuusmääräykset huomioituna. Tavoitteena on, että etäopetuksen negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. 

Lähiopetusta tai siihen verrattavaa toimintaa on esimerkiksi osaamisen näytön, tutkintoon valmistumisen varmistamisen sekä opintojen negatiivisten vaikutuksien minimointi. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida. Välttämättömäksi katsotaan sellainen toiminta, joka ei ole lainkaan mahdollista etänä esimerkiksi siksi, että toiminta vaatii välineitä tai laitteita, joita opiskelija ei voi käyttää muualla kuin oppilaitoksen tiloissa tai jos opiskelija tarvitsee tuettua lähiopetusta. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstö tiedottaa opiskelijoitaan eri tutkintojen opintojen ja opetuksien etenemisestä. 

Julkisten tilojen käyttö

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 26.11.2020.

Keuda sulkee kokoustilojen ja liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäytön 26.11.2020 –31.1.2021 väliseksi ajaksi, Keusoten suositusten mukaisesti. 

Päivitys 1.2.2021 Keusoten tiedote:

  • Sisähallit voidaan avata alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoittelua varten. Koululiikuntaryhmät voivat käyttää vastaavia liikuntatiloja.

Liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö on avattu harrastustoiminnalle, Keusoten yo. ohjeistusta sekä turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Keudan opiskelijaravintola- ja opiskelijakahvilatoiminta jatkuu niille asetettujen, erillisten rajoitusten ja suositusten mukaisesti. Opiskelijat voivat ruokailla koulunsa tai hänelle lähimmässä opiskeluravintolassa lounasaikana näyttämällä Kela-korttia.

Keuda suosittelee vahvasti, että tarpeetonta oleskelua vältetään yleisissä tiloissa.

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila, 0500 461330, hannu.laurila@keuda.fi

 

1.2.2021 Keusoten tiedote

26.11.2020 Keusoten tiedote

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra26

Jaa sivu