MINI #murros2020: Kuuluvatko tunteet työpaikalle?

Kuuluvatko tunteet työpaikalle? Kumpi ohjaa sinun toimintaasi enemmän, tunteet vai järki? Koetko tunteita, mutta et näytä niitä vai oletko ihminen, joka spontaanisti ilmaisee tunteitaan? Millaisia tunteita olet kokenut viime aikoina? Näillä kysymyksillä valmentaja Henri Karjula Hälsanilta herätteli MINI #murros2020 -webinaarin kuulijoita viime viikolla.

Tulevaisuudessa koneet korvaavat nykyistä enemmän mekaanisia tehtäviä ja kenties jopa asiantuntijatyötä. Ihmisten kannattaisikin Henrin mukaan suunnata fokustaan hyviin yhteistyötaitoihin, älykkääseen yhteistyöhön sekä tunteisiin. Jopa insinöörit innostuvat mukaan, kun he ymmärtävät tunteiden merkityksen, Henri kannustaa.

laesnaeolo Henri Karjula MINI murros2020 Keuda2

Esimies tunneroskakorina?

Henri alusti, että monesti esimiestyössä vastaan tulee tilanteita, joissa tunteet ovat laajalti esillä. Tunnistatko sinä esimiehenä tilanteita, joissa vastaanotat usein vahvoja tunnekuormia? Yksi tärkeimmistä johtamisen taidoista onkin oppia käsittelemään vahvoja negatiivisia tunteita! Pentti Sydänmaanlakka kuvaa johtamistaitojen muutoksen, sen sijaan, että käytät 3 K:ta; eli käske, korjaa ja kontrolloi, käytäkin 3 I:tä; eli innostuminen, innostaminen ja innovointi. Jos kykenemme esimiehinä innostamaan ja innostumaan työympäristömme kasvaa ja kehittyy. Henri kiteytti, kuinka tänä päivänä esimiehillä tulee olla ymmärrystä, millaista tunneilmastoa työssään johtaa ja kehittää. Esimiehet ovatkin nykyään pitkälti tunnetyöläisiä, sillä heidän tulee kyetä johtamaan tunteita ja osaltaan ajoittain miettiä, mitä tunteita hyväksytään työympäristöissä. Kiukuttelu ei kuulu työpaikalle, mutta se tulee aina käsitellä. Asioitakaan ei voida lakaista maton alle, vaan nekin, samoin kuin kiukku tulee käsitellä. Hyvä tunnejohtaja sallii sekä tunteiden käsittelyä ja ilmaisee itse tunteitaan asianmukaisesti. 

Henri Kiukku MINI Murros2020 Keuda

Mieti esimiehenä, mihin asetat rajasi, mitä annat näkyä ja kuulua? Onko sinulla oma tunneroskakori, jota voit tyhjentää säännöllisesti tiimisi tai kollegoidesi tunteista? Mietitkö aika ajoin, mikä kuormittaa sinua omassa arjessa?

Henri kertoi case-esimerkkinä, kuinka Keudassa on rakennettu huipputiimejä, psykologinen turvallisuus huomioiden, jolloin jokainen tiimin jäsen kykenee aidosti toimimaan omien vahvuuksiensa kautta. Keudan henkilöstö kuvasi psykologisesti turvallista huipputiimiä seuraavasti: ”Kunnioitetaan kollegoiden osaamista, suhtaudutaan avoimesti sekä myönteisesti kollegoihin, mahdollistetaan ilmapiiriä, jossa pystytään nostamaan esiin myös epäkohtia sekä virheitä ja että kuinka on ihan ok puhua kipeistäkin asioista.”

Jokaiselle esimiehen ja työntekijän on hyvä aika ajoin pysähtyä pohtimaan mm.

”Luodaanko teillä tilanteita, jossa jokainen työntekijä tulee nähdyksi ja kuulluksi?

Onko teillä myönteinen ja kunnioittava vuorovaikutusta ylläpitävä ilmapiiri?

Miten Sinä/ esimiehesi mahdollistavat ajan ja paikan turvallisessa ilmapiirissä käytävään keskusteluun?”

Noin puolet ihmisistä on tunneihmisiä ja toinen puolikas koostuu järki-ihmisistä. Mitä tapahtuu, jos toisen puolen tarpeita ei huomioida? Puolet tiimin arvokkaasta potentiaalista jää käyttämättä.  Tämän(kin) johdosta tunteisiin tulee ja kannattaa käyttää aikaa, kiteyttää Henri. Tunnekeskustelut hitsaavat tiimejä yhteen, ja nykyinen pandemiatilanne kuormittaa jokaista hieman erilailla, osa kuormittuu pienistäkin muutoksista, ja osa on viilipyttyjä, joiden tunneskaala ei ole niin näkyvä tai laaja. On arvokasta, kun huomioimme toisen erilaiset tunteet, niin että jokainen pääsee parhaaseen potentiaaliinsa. Näin saadaan rakennettua psykologisesti turvallisia huipputiimejä sekä kannustavaa yhteistyötä.

 Henri Tunteet MINI Murros2020 Keuda

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra12

 

Jaa sivu