Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2020 – Lue tästä palkintoperustelut!

Keudasta palkinnon vastaanottivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Salo, arviointijohtaja Tiina Halmevuo, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila ja rehtori Anna Mari Leinonen. Palkinnon luovutti opetusministeri Li Andersson.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kahdelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle TAKK:lle. Lisäksi Perho Liiketalousopisto Oy:lle myönnettiin kunniamaininta. 

Palkintoperustelut Keudan osalta:

”Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on monialainen ammatillinen oppilaitos, jonka koulutustarjonta kattaa yhteensä 79 ammatillista tutkintoa. Lisäksi oppilaitos järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), aikuisten perusopetusta sekä kansanopistokoulutusta. Keudalla on myös laajennetun oppisopimuksen tehtävä. Keuda toimii jäsenkuntiensa (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula) vaikutusalueella 12 eri toimipisteessä, jotka muodostavat neljä kampusta. Toiminnan volyymi ammatillisessa koulutuksessa on yli 6 300 opiskelijavuotta ja henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 650 henkilöä, joista opetukseen liittyvissä tehtävissä toimii hieman alle 400 henkilöä.

Keudan toiminnan suunnittelun lähtökohtana on neljän vuoden välein uudistettava strategia. Strategian arvoja ja visiota viedään käytäntöön kehittämisohjelmilla, joista edelleen johdetaan vastuualue- ja tiimikohtaiset konkreettiset toimenpiteet. Strategiseen valmisteluun osallistetaan laajasti sidosryhmiä, henkilöstöä ja opiskelijoita, ja tämä on tukenut osaltaan yhtenäisen keudalaisuuden muodostumista. Keuda uudistaa aktiivisesti toimintojaan, ja sillä on systemaattinen kehittämisen toimintatapa. Keudassa on havaittavissa luottamuksellinen ja positiivinen työskentely- ja opiskeluilmapiiri. Keudalla on vahva kumppanuusverkosto ja oppilaitos on tunnettu valtakunnallinen kehittäjä.

Keudan laadunhallintaa on kehitetty määrätietoisesti ja tuloksellisesti ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusten ja ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti. Laadunhallinnan rakenteet ja toimintamallit ilmenevät aidosti kaikilla organisaation tasoilla ja vaikuttavat sen arjessa. Laatuajattelu näkyy kaikessa toiminnassa läpileikkaavasti. Yhteisten toimintamallien ja -tapojen varmistamiseksi Keuda on luonut kattavan ohjeistuksen linjauksineen, toimintaprosessikuvauksineen ja dokumentteineen. Keuda hyödyntää monipuolisesti tietovarasto- ja raportointiratkaisuja toiminnan arviointi- ja tulostietojen seurannassa. Kehittyneet tiedolla johtamisen rakenteet sekä säännöllisesti toteutettavat onnistumiskeskustelut mahdollistavat ajantasaisen toiminnan tulostiedon viemisen organisaation käyttöön. Nämä myös edistävät ja ylläpitävät organisaation kehittynyttä laatukulttuuria.

Keuda käyttää monipuolisesti mittareita ja erilaisia arviointitapoja toimintansa ja suorituskykynsä arviointiin. Tietojohtamisen toimintamalleja kehitetään edelleen tukemaan tulostietojen saavutettavuutta ja entistä parempaa hyödyntämistä. Kerättyä tulos- ja arviointitietoa käsitellään avoimesti eri toimijoiden kanssa ja näiden pohjaltaan toteutetaan ennakkoluulottomasti kehittämistoimia. Keuda tunnistaa myös kehittämiskohteita ja tekee aktiivisesti töitä näiden eteen. Esimerkkinä voi mainita, että Keuda on tunnistanut ihmisen keskeisen roolin tiedon tuottamisessa ja käsittelyssä ja pyrkii lisäämään kaikkien ymmärrystä tiedon merkityksestä osana arjen toimintaa.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu löytyy kokonaisuudessaan täältä!

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra11

Jaa sivu