Suuri askel virtuaalisuuteen – Kv-toimisto reagoi muuttuvaan maailmaan ja loi uutta

Kv-assistentti Iina Siren ja kv-suunnittelija Suvi Kylmälä ovat vieneet Keudan kv-toimintaa uudella virtuaalisella tavalla eteenpäin yhteistyössä englannin opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Keudan kansainvälisessä toiminnassa on otettu merkittävä virtuaalinen harppaus kuluvan vuoden aikana. Kun ulkomailla vaihdossa olleet Keudan opiskelijat joutuivat palaamaan koronan takia takaisin Suomeen, laittoi tilanne kv-tiimin ajattelemaan asioita uudella tavalla: miten toteuttaa kansainvälistä toimintaa, kun ulkomaille ei voida mennä?

Tiimi alkoi pallotella ajatuksia kv-toiminnan yhdistämisestä englannin kielen oppitunteihin sekä toiminnan siirtämistä virtuaalimaailmaan.

”Ensimmäinen kokeilumme oli e-peliturnaus. Järjestimme kolme Counter-Strike turnausta, jossa kohtasivat Wärtsilänkadun medialuokka ja slovenialainen IT-alan luokka. Teimme Discordiin huoneen, jonka kautta eri maan opiskelijat saivat kommunikoida ja löytää peliseuraa toisistaan”, kv-suunnittelija Suvi Kylmälä avaa.

Yksittäisten kokeilujen jälkeen kv-tiimi päätti pitää kaikille keudalaisille avoimen brainstormaus-tilaisuuden, jossa ideoitiin kv-toiminnan tulevaisuutta. Viesti oli selvä: virtuaalisuuteen kannattaa keskittyä.

Inspiraatio, joka laittoi virtuaalisen kv-toiminnan kunnolla liikkeelle tänä syksynä, tuli eräältä matkailualan opiskelijalta. Kylmälä muisteli, kuinka keväällä eräs matkailun opiskelija lähetti ääniviestejä ja videokuvaa ulkomailla asuvalle ystävälleen WhatsAppin kautta.  

”Se jotenkin iski, kun pohdimme kieltenopettajien tiimiesimies Eveliina Laurilan kanssa, mitä virtuaalista voisimme tehdä enkun tunneilla. Kännykkä ja sen sisältämät ilmaissovellukset ovat saatavilla kaikille ympäri maailmaa, myös koronan aikaan kotikoulussa”, Kylmälä sanoo.

”Kv-assistentti Iina Sirenin kanssa sitten ideoimme projektille rungon, ja keksimme kysymystehtävät, joita voitaisiin käydä läpi eri maiden opiskelijoista koostuvissa ryhmäkeskusteluissa. Eveliina esitti My day in my culture -nimisen projektin idean Keudan opettajille ja me esitimme idean ulkomaankumppanikouluillemme, ja he innostuivat”, Kylmälä jatkaa.

 

 Artikkeli jatkuu kuvan alla. IMG 20201216 WA0003

Projektissa opiskelijat ovat voineet kertoa omasta elämästään ja arjestaan esimerkiksi valokuvin. Kuvassa opiskelijan lähettämä maisemakuva kotiseudultaan Sloveniasta. 

 

Keudan kv-toimintaa on siis toteutettu osana englannin kielen tunteja syksyn ajan. Halukkaat ovat voineet suorittaa Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä -tutkinnon osasta yhden opintopisteen osallistumalla kv-virtuaaliprojektiin. Virtuaaliprojektissa opiskelija suorittaa tutkinnon osan yhden tavoitteen: toimiminen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Käytännössä projekti pitää sisällään aloitustapaamisen Teamsissä, jonka jälkeen ryhmän jäsenet kommunikoivat keskenään pienryhmissä Telegram-sovelluksella, jossa puhelinnumeroita ei tarvitse luovuttaa. Ryhmälle annetaan tehtäviä, joita opiskelijoiden tulee toteuttaa kuvin, äänin, videoin tai tekstein. Tehtävässä voidaan esimerkiksi pyytää kertomaan, miltä oma kotikaupunki näyttää tai minkälaista ruokaa omassa kulttuurissa syödään.

”Tehtävissä vain mielikuvitus on rajana. Opimme koko ajan siitä, millaiset tehtävät ovat opiskelijoille mieluisia, opettavaisia ja mitkä aktivoivat keskustelua. Olemme huomanneet, että projektin on hyvä kestää muutaman viikon ajan, ja että tehtäviä on hyvä tulla usein, jotta mielenkiinto pysyy yllä”, Kylmälä kuvailee.

Kylmälä ja Siren kertovat, että virtuaaliprojektissa opiskelijat kehittävät taitoja monelta eri osa-alueelta. Tällainen projekti pitää sisällään esimerkiksi viestintää vieraalla kielellä, digitaalisia taitoja, kommunikaatiotaitoja, luovuutta, aloitekykyä, ilmaisutaitoja sekä kulttuurin tuntemusta. Opiskelijalla kehittyvät taidot kohdata erilaisia ihmisiä avarakatseisesti, joustavasti ja tasavertaisesti. Opiskelijoiden asenne erilaisia ihmisiä kohtaan voi muuttua avoimemmaksi ja positiivisemmaksi.

Projekti on ollut myös silmiä avaava kokemus siitä, kuinka helppoa yhteydenpito usean maan ihmisen välillä digitaalisin välinein on. 

 

Artikkeli jatkuu kuvan alla. IMG 20201216 WA5
Merkonomiopiskelijat Espanjan Badalonan kaupungista osallistuivat virtuaaliseen kv-projektiin. 

Ensimmäiset kv-virtuaaliprojektit ovat olleet kokemuksina antoisia ja opettavaisia, joista ovat oppineet sekä opiskelijat ja opettajat että kv-tiimiläiset.

”Paljon on tullut kommentteja, että on kiva kuulla, millaista elämää muualla eletään. Opiskelijat ovat myös sanoneet, että on ollut ihana huomata, kuinka samanlaisia he ovat, vaikka kuitenkin erilaisia. Koronan aikaan koko Eurooppa on opiskellut enemmän tai vähemmän kotoa käsin. Opiskelijat ovat saaneet virtuaaliprojektista tekemistä ja seuraa toisistaan”, Siren kommentoi.

Projektin alussa jännitystä voi esiintyä puolin ja toisin. Siren toteaakin, että yleisesti suomalaiset ovat alkuun aika ujoja.

”Ensimmäisten pilottien kasvukivuista on opittu ja seuraavissa projekteissa kaikki on tutumpaa ja helpompaa”, Siren jatkaa.

”Toivomme, että luokan ujoimmatkin opiskelijat uskaltautuisivat juttelemaan ja että ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa. Joskus siihen tarvitaan opettajalta, meiltä kv-tiimiläisiltä tai kanssaopiskelijoilta pientä tsemppiä ja kannustusta. Projektissa opitaan samalla hyvän, kannustavan ja luotettavan ilmapiirin luomista etänä toimivan yhteisön sisälle. Mutta vaikkei kaikki ryhmissä uskaltautuisi lähettämään videoita tai keskustelisi, on myös toisten videoiden ja vastausten seuraaminen opettavainen ja mieleenpainuva, henkilökohtainen kansainvälinen kokemus”, Kylmälä täydentää.

Kylmälä ja Siren ovat äärimmäisen kiitollisia opettajille siitä, kuinka innokkaita, avoimia ja joustavia he ovat olleet sen suhteen, että englantia voidaan opettaa aivan uudellakin tavalla.

”Kiitos heille, kun he ovat lähteneet mukaan täysin uutteen kokeiluun avoimin, innostunein mielin ja mahdollistaneet tämän projektin opiskelijoille. Me olemme ensimmäiset, jotka tekevät Euroopassa tällaista ja tällaisessa mittakaavassa.

Keudan kv-tiimiltä onkin tiedusteltu virtuaaliprojektista muun muassa Opetushallitukselta. Kylmälä ja Siren ovat käyneet kertomassa toiminnasta myös monissa eurooppalaisissa verkostoissa.

”Olemme varmoja, että virtuaaliset projektit ovat tulleet jäädäkseen. Keudassa on luotu uniikisti omanlainen idea ja saatu tehtyä yhteisopettajuutta ja yhteisiä tunteja monen maan välillä. Jo 200 opiskelijaa Keudasta on osallistunut kv-virtuaaliprojekteihin osana opintojaan loka-joulukuun aikana”, Kylmälä sanoo.

Uusimmassa Joulu-aiheisessa kv-virtuaaliprojektissa haku oli auki kaikille Keudan opiskelijoille. Mukana on 60 opiskelijaa neljästä eri maasta.

”Uusia ideoita siis viriää jatkuvasti. Nyt kun alkuun on päästy ja kontaktit luotu, ei ole kuin toteuttaa. Ensi keväänä tarkoituksena on varioida ideaa ammatillisiin aineisiin”, Kylmälä summaa lopuksi.

Opiskelijoiden kertomaa, mikä oli projektissa parasta:

”Just talking to the finnish was very nice.”

”Learning about other culture.”

”Music taste :)”

”Sharing photos, meeting new people.”

“I am so happy that I am part of this project”

”It was really weird and amazing how much we had alike and same.”

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra5

Jaa sivu