Uniikki Keuda -valmennusohjelma

Hälsan räätälöity valmennusohjelma Keudalle käynnistyi alun perin maaliskuussa ja poikkeuksellisen kevään johdosta sen alku konkretisoitui kesäkuussa 2020. Koulutukset jatkuivat alkusyksyllä ja ne saatiin pidettyä pandemiasta huolimatta marraskuun loppuun mennessä suunnitellusti.

Tarkoituksena oli mahdollistaa koko henkilöstön kattava koulutusohjelma, joka auttaisi meitä kaikkia kehittymään niin itsensä johtamisessa, kuin koko Keudaa aidosti ja uniikisti eteenpäin ohjaten. Koko valmennusohjelman keskiössä oli alkuvuodesta lanseerattu strategiamme, jonka rakentamiseen opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät olivat antaneet merkittävän panoksensa. Uudesta strategiastamme oli aikaansaatu aidosti monipuolinen ja laaja-alainen, josta jokainen kohderyhmäläinen pystyisi löytämään oman tulokulmansa.

​​Katso Keudan strategiavideo klikkaamalla kuvaa.VAU yhteisoellisyys

Valmennusohjelman tavoitteet

Strategian käyttäminen arjen toiminnassa ja käytännöissä olikin valmennusohjelman tärkein tavoite, niin esimiehille, moniammatillisille tiimeille, kuin yksittäisille työntekijöille. Keuda ei olisi Keuda, ilman upeaa henkilöstöämme!

Toisena tavoitteena oli vahvistaa strategian mukaista, yhdessä tekemisen kulttuuria. Olemme vahvoja yhdessä!

Kolmas tavoite oli mahdollistaa oman työn merkityksellisyyden hahmottaminen kokonaisuuteen, minun roolini Keudan strategian toteuttajana, uniikin Keudan jäsenenä. Jokaisen asiantuntijuutta ja työpanosta tarvitaan!

Työntekijän on voitava hyvin, jotta kollegat ja tiimit voivat yhdessä saada aikaan onnistumisia. Tasapaino, ajanhallinta ja palautuminen ovat kriittisen tärkeitä asioita, jonka johdosta tämä asetettiin neljänneksi tavoitteeksi. Tiimi on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki!

Viidentenä tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä, sillä jokaisella meistä on vastuu välittää hyvinvoinnistamme, omasta työstään, kollegoistamme ja opiskelijoistamme. Yksin ei pärjää kukaan, yhdessä kehittäen innostutaan ja onnistutaan!

Mitä opimme itsestä, tiimeistä tai Keudan strategiasta valmennusohjelman aikana?

 • Mitä enemmän pysähdymme strategian ympärille keskustelemaan, sitä lähemmäksi se tulee.
 • Erilaisuus työyhteisön voimavaraksi – strategia voidaan nähdä hyvin eri lailla.
 • Välitämme, arvostamme ja uudistumme (arvot) ovat tulleet arjessa näkyväksi!
 • Useat tiimit ymmärsivät, että strategia antaa raamit yhteiselle tekemiselle.
 •  Hyvä johtaminen lähtee hyvästä itsensä johtamisesta.

Valmennusohjelma lukuina

 • 3000 ennakko- välitehtävää
 • 1000 kasvu- ja kehityssuunnitelmaa
 • 1000 sparrausta
 • 700 valmennettavaa
 • 140 esimiessparrausta
 • 120 tiimivalmennusta
 • 10 esimiesvalmennusta
 • Esimiesvalmennuksen palaute 4,3/5
 • Tiimivalmennuksen palaute 4,2/5

Mitä hyötyjä tai muutoksia valmennusohjelma tarjosi meille?

 • Ymmärrys kunkin tiimiläisen yksilöllisen kehittämisen, tiimin kehittämisen, tiimien välisen yhteistyön sekä Keudan strategian yhtymäpinnasta arjen tekemiseen vahvistunut merkittävästi
 • Esimiehet ovat saaneet valmennusta haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja johtajuutensa vahvistamiseen
 • Ymmärrys tiimin ryhmädynamiikkaan vaikuttavista tekijöistä vahvistunut > huomioidaan paremmin yhteistyössä
 • Ymmärrys tiimin yksilöiden eroavaisuuksista vahvistunut > huomioidaan paremmin yhteistyössä
 • Yhteistyö yli rajojen -> asiantuntijuus kaikkien tiimien käyttöön mm. materiaalien jakamista ja materiaalien yhteistä tekemistä vietiin eteenpäin
 • Tiimit saivat luotua pelisääntöjä arkeen ja kehittää vielä lähes olemattomia tiimikäytänteitä: monia asioita lähti liikkeelle valmennuksen myötä
 • Muiden työ tuli nähdyksi ja kuulluksi, muiden ongelmat ja hyvät asiat kirkastivat kuvaa oman toimipisteen toiminnasta ja jopa oman kampuksen toiminnasta
 • Hyvä oli pysähtyä katsomaan helikopteriperspektiiviin asioita ja oppia arvostamaan myös muiden osastojen tekemistä.

 

Lämmin KIITOS, jokaiselle #keudalainen, kun olet mukana matkalla! 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.
2020 laatupalkinto intra

 

Jaa sivu