MINI #Murros2020: ThingLink-ympäristön hyödyt Keudan yrittäjyysopetuksessa

Digitaalisuuden hyödyntäminen yrittäjyysopetuksessa

Eva Kilpeläinen työskentelee Keudassa hius- ja kauneudenhoitoalan opettajana alalla, jossa yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen on merkittävä työllistäjä. Eva kertoikin MINI #Murros2020 -webinaarissa joulukuussa 2020, miten yrittäjyysopinnoissa hyödynnetään digitaalisuutta.

Yrittäjyysteemaan ja sen opetukseen onkin kiinnitetty erityishuomiota, sillä opiskelijat tulevat opintojensa aikana ja sen päätyttyä hyvin suurella todenköisyydellä itsensä työllistämään jonkinlaisen yrittäjyysmuodon kautta. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjyyden suunnittelussa ja käynnistämisessä hyvä laatia, koska siinä saa mietittyä jo ennalta liiketoimintaa, esimerkiksi, ikä on riittävä määrä asiakkaita ja millaista liikevaihtoa yrityksen täytyy hankkia joka päivä, jotta kulut tulee katetuksi ja että yrittäjä saisi palkkaa tekemästään työstä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta on osoittautunut opiskelijoille hieman haasteelliseksi tehdä, joten Eva kollegoineen onkin kehittänyt erilaisia tapoja ja menetelmiä, miten opintoja on mahdollista suorittaa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoita on monentyyppisiä, osa on voimakkaasti kiinni lähiopiskelussa, osa taas tekee opintoja työnteon ohessa etänä ja monimuotoisesti opiskellen. ”Tätä kyseistä Liiketoimintasuunnitelma -toteutus on tehty ThingLink-järjestelmän avulla, ja se kiteyttää kokonaisuuden mukavasti yhteen visuaaliseen näkymään”, Eva kertoo. Suunnitelmaa on mahdollista hyödyntää sekä nuorien, ensimmäisiä toisen asteen opintoja opiskelevien, kuin jatkuvan haun kautta saapuneiden, jo ammatillista osaamista kerryttäneiden opiskelijoiden toimesta. Liiketoimintasuunnitelmassa osiot on kuvattu numeroituna polkuna etenevänä, tekstimuotoisina opastuksia matkalla tarjoten. Jokainen aihealue sisältää kootusti etenemisen polun, mitä tulee tehdä ja mitä kyseisessä liiketoimintasuunnitelman osa-alueessa on hyvä tuoda esiin. Lisäksi pohjaan on tuotu ulkopuolisia linkkejä mm. erilaisiin rahoitus, kannattavuus- ja myyntilaskelmiin, joita pystyy helposti hyödyntämään omissa suunnitelmissaan.

Kilpelaeinen Keuda Murros2020 2

Toinen käytössä oleva, yrittäjyysopintoihin kuuluva liiketoimintasuunnitelma-toteutus, on myös koottu ThingLink- järjestelmään visuaalisen polun muodossa. Eva kuvaa, että tekstiosioiden sijaan toteutukseen onkin upotettu tosi hyviä videoita, joita Suomen yrittäjien, Nuoret Yrittäjät ovat tehneet. Nuo videot ovat lyhyitä, konkreettisia ja kiteyttävät hyvin liiketoimintasuunnitelman eri aihealueita. Kannattaa tutustua niihin enemmänkin, sillä yrittäjyystiedosta on aina hyötyä eri ammateissa toimiville työntekijöillekin, Eva kannustaa lopuksi.

Jaa sivu