Päivitetyt opiskelu- ja työskentelyohjeet Keudassa

Lähiopetus

Keudassa siirrytään Keusoten suosituksen mukaisesti etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen 7.1.21 alkaen. Hydridimallissa etä- ja lähiopetusjärjestelyt toteutetaan siten, että negatiivisia vaikutuksia opintojen etenemiselle pyritään minimoimaan.

Keudassa lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrää seurataan. Määrät pyritään pitämään kolmanneksessa normaalista, töiden ja opetuksen järjestämisellä monipuolisin tavoin, sekä etäopiskelua hyödyntäen.

Hygieniasuositusten noudattaminen oppilaitoksessa

  • Vähänkään sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen/työpaikalle.
  • Kasvomaskien käyttö oppilaitoksessa/ työpaikalla kaikissa Keudan tiloissa. (Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.)
  • Aktiivinen käsien peseminen ja käsidesin käyttö
  • Turvavälien noudattaminen, ei kättelyä tai halaamista
  • Yskimis- ja niistämishygienia

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat töiden ja opetuksen järjestäminen uudella tavalla, kasvomaskien käyttö, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtimalla.

Keudan linjaus on, että kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa oppilaitoksessa.

Keudan linjaus on, että opiskelijoiden kasvomaskien hankinta tapahtuu omaehtoisesti jokaisen opiskelijan toimesta. Myös Keusoten, OKM:n  ja THL:n suosituksen mukaisesti jokainen hankkii maskinsa itse. Jokaisen kunnan tulee kuitenkin huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen.

Keuda on varotoimenpiteenä hankkinut pienen määrän kasvomaskeja toimipisteisiin, joita akuuteissa opetus- ja ohjaustilanteessa voi käyttää, mikäli opiskelijalla ei sellaista ole omaehtoisesti hankittuna.

Yleisötilaisuudet ja kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.  

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

AVIn määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-31.1.2021.

Keuda sulkee kokoustilojensa ja liikuntasalien ilta- sekä viikonloppukäytön 26.11.-31.1.2021 asti, Avin määräyksen ja Keusoten suositusten mukaisesti.

HUOM! Opetustilanne ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Lähipalveluja (mm. ruoka-, aula- logistiikkapalvelut) pyritään tuottamaan normaalisti rajoituksia ja suosituksia noudattaen. 

Etätyön tekeminen

Keudan VAHVA suositus on, että ne työtehtävät, jotka eivät edellytä oppilaitoksessa paikalla olemista, tehdään etätyönä.

Kokoukset pyritään järjestämään etänä aina, kun se on mahdollista. Kasvokkain tapahtuvissa kokoontumisissa on muistettava turvallisuusmääräykset, kasvomaskit ja hygieniasuositukset. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään järjestämään tapaamiset etänä. Ulkopuolisten oleskelua tiloissa tulee minimoida ja pyrkiä järjestämään tapaamiset etänä. Sisäisenä kokouskäytäntönä suositaan etäkokoontumista.

Taukotiloissa tai muissa yleisissä tiloissa oleskeltaessa tulee muistaa kasvomaskit ja hygieniasuositukset. Yleisissä tiloissa ei tule oleskella turhaan. 

Jaa sivu