Vuosi on vaihtunut – opinnot kutsuvat!

Talvinen sää hemmottelee meitä Keski-Uudellamaalla. Valkoinen lumipeite valaisee uuden vuoden alkua ja pehmentää maiseman. Joulutauko on tehnyt tehtävänsä ja palaamme levänneinä työn ääreen.

Odotamme teitä jatkavat ja uudet opiskelijat!

Opiskelut alkavat henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien mukaan. Jatkavien aloitusajankohta löytyy Studentasta ja/tai vastuuopettajan lähettämästä viestistä. Uudet ovat saaneet kutsukirjeen mukana tiedon aloitusajankohdasta. Pääosin uusien opiskelijoiden aloitus on 7.1.2021.

Noudatamme Keudassa viranomaisten koronaohjeistuksia ja suosituksia. Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen.

On hienoa, että alueen koronatilanne on sellainen, että saamme käynnistää alkavan vuoden hybridimallilla. Noudatamme edelleen tarkkoja hygieniaohjeita ja osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena. Pääsemme kuitenkin hyödyntämään monipuolisesti kaikkia oppimisympäristöjämme ja näin voimme tarjota Teille mahdollisuuden oppia ja kehittää käytännön ammattitaitoanne. Viime vuoden aikana opimme paljon oppimisympäristöjen ja -järjestelyjen monimuotoistamisesta. Tulemme hyödyntämään hyviä käytäntöjä ja kokemuksia opetus- ja ohjaustilanteissa.

Teemme parhaamme, että Teidän kaikkien opiskelupolusta tulisi hyvä. Jokaisen uuden opiskelijan kanssa tehdään heti opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) yhdessä nimetyn vastuuopettajan kanssa. Kaikissa toimipisteissä toimii joka päivä Keudaattori eli tukipaja, josta saa tukea opintojen suorittamiseen yksilöllisesti.

Keudan johto seuraa edelleen virustilannetta ja viranomaisohjeita päivittäin. Yhdessä etsimme parasta mahdollista ratkaisua siihen, miten turvaamme suotuisat opiskeluolosuhteet, suojaudumme koronavirukselta ja ennaltaehkäisemme virukseen sairastumiset. Keudassa on tehostettu siivousta ja Ilmanvaihtoa. Porrastamme ruokailuja ja noudatamme ruokaloissa turva- ja hygieniaohjeita.

Huolehditaan kaikki yhdessä, että toimitaan viranomaisten antamien ohjeistusten mukaisesti ja tullaan vain terveenä oppilaitoksen tiloihin.

Turvallista vuotta 2021, onnea ja menestystä kaikkien opintoihin!

rehtori Anna Mari Leinonen

 

Jaa sivu