Kolumni Keudasta: Etätyön johtaminen edellyttää uudenlaista osaamista

Kun siirryimme viime maaliskuussa etätyöhön, huomasimme sen edellyttävät uudenlaisia ihmisten johtamisen taitoja. Samaan aikaan olimme juuri uudistaneet organisaatiotamme ja ottaneet loikan itseohjautuvuuden suuntaan.  Tilanne oli uusi ja hämmentävä.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena oli voimistaa ihmisten autonomian kokemusta, joka on edellytyksenä halulle oppia, kehittää ja jakaa osaamista. Samalla vahvistimme lähijohtamista. Siirsimme valtaa asian-tuntijatiimeille, joiden esimies on lähellä ja osa tiimiä. Organisaation ja johtamisen kehittämisen yhteydessä kävimme keskustelua itseohjautuvuuden ja hierarkkisen mallin välillä. Tiedostimme, että kumpikaan toimintamalli ei ole itsessään hyvä. Tunnistimme myös tilanteita, joissa ei ole järkevää siirtää jotain tiettyä päätöstä ja siihen liittyviä tehtäviä esimieheltä tiimille, vaikka haluammekin olla itseohjautuva työyhteisö.

Uskoimme ja uskomme edelleen, että kokemus läsnä olevasta esimiehestä vahvistaa työntekijöiden arvostuksen tunnetta. Juuri läsnä olevan esimiestyön koronaepidemia haastoi. Etätyö edellytti ihan uudenlaista johtamisen ja esimiestyön osaamista. Etätyössä johtajat, esimiehet ja tiimin jäsenten eivät kohtaa niin usein satunnaisesti eikä spontaaneja keskusteluja kahvihuoneissa ja käytävillä ole niin paljon. Jokainen kohtaaminen on täytynyt sopia erikseen. Sovituissa verkkokohtaamisissa on se hyvä puoli, että usein koko tiimi voi avoimesti osallistua niihin, kun spontaaneissa kohtaamisissa kohtaavat vain muutamat. Läsnä olevan esimiehen työtä etätyö on haastanut myös siinä, että ihmisten tulkitseminen digitaalisten välineiden välityksellä on erilaista ja haastavampaa kuin kasvokkain tapaamisissa.

Poikkeuksellisten olojen aikana korostuu digitaalisten kohtaamisten ja etärakkaudellisuuden merkitys. Kun esimies tietoisesti pitää huolta tiimistään, ei kukaan jää etätyöhön yksin. Esimies luo toivoa ja uskoa tulevaan sekä ylläpitää turvallisuuden tunnetta ja työn merkityksellisyyttä. Kohtaamisia on tärkeää luoda rakenteisiin, sillä vuorovaikutus tarvitsee rakenteita. Etäjohtaminen voi olla hyvää johtajuutta. Esimiehen läsnäolo voidaan kokea aidosti myös verkossa niissä kohtaamisissa, joissa työntekijä kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Poikkeuksellisen vuoden jälkeen, voimme todeta, että kaikki voi mennä paremmin kuin osasimme edes odottaa. Keudan henkilöstön kokemus omasta työstä, lähityöyhteisöstä, johtamisesta ja koko organisaation toiminnasta on tuoreen henkilöstötutkimuksen mukaan kehittynyt hyvään suuntaan ja on nyt jonkin verran paremmalla tasolla kuin koulutusalalla yleisesti Suomessa. Johtamis- ja toimintakulttuurin koetaan olevan Keudassa selvästi paremmin kuin koulutusalalla keskimäärin. Saimme myös ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Tulosten mukaan meillä on luottamuksellinen ja positiivinen työskentelyilmapiiri. Jaamme hyviä käytäntöjä ja mahdollistamme kokeilukulttuurin. On ollut hienoa huomata, miten negatiivisuuden ja arvostelun sijaan henkilöstö on tuonut kohtaamisiin myötätuntoa ja rakentavia ideoita. Näin olemme kohottaneet omia ja toistemme energioita. Nämä kohtaamiset ovat kannatelleet meitä. Yhdessä rakennamme uniikin Keudan.

Tämä on ihmeellistä, etätyön ja etäjohtamisen aikana! Millaiseen kukoistukseen pääsemmekään sitten, kun saamme kohdata ja hoitaa työtämme laajemmin myös kasvotusten.

Muumien sanoin: ”Suurimmaksi osaksi maailma on kerrassaan ihmeellinen!”


 

1O1A8925 netti301
Kirjoittaja Anna Mari Leinonen työskentelee Keudassa rehtorina ja kertoo Keudan olevan monialainen toimija ammatillisessa koulutuksessa, joten jokainen alueen nuori saa halutessaan opiskelupaikan sekä aikuinen erittäin joustavan ja monipuolisen mahdollisuuden aloittaa opiskelu.

Yhteishaku 23.2.-23.3.2021

Jatkuva haku


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 11 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Uutiskirje 122020 laatupalkinto

Jaa sivu