Jatkuva oppiminen -hankkeen kuulumisia

Hankkeen päätoteuttaja on Keuda ja osatoteuttajina mukana Careeria, Prakticum, Varia, Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki. Lisää dialogia! -tekstin kirjoittajat palvelupäällikkö Sari Aarnio ja opettaja Hannu Seppänen työskentelevät Keudassa.

Hankkeen päätoteuttaja on Keuda ja osatoteuttajina mukana Careeria, Prakticum, Varia, Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki. Lisää dialogia! -tekstin kirjoittajat palvelupäällikkö Sari Aarnio ja opettaja Hannu Seppänen työskentelevät Keudassa.

Lisää dialogia!

Yhdessä olemme enemmän! Yhteistyössä on voimaa! Tarvitaan lisää moniammatillisia tiimejä! Aika usein esitettyjä ilmaisuja. Yhdistävä tekijä on dialogi ja se on yhdessä tekemisen ja erilaisissa verkostoissa toimimisen kivijalka. Dialogia voi käydä kahdenkeskisesti, tiimeittäin, hyvinkin isojen toimijoiden kesken. Jotta dialogilla päästään toivottuihin tuloksiin, keskeistä on määritellä yhteinen maali – mihin ollaan pyrkimässä, mitä tavoitellaan. 

Dialogin perusperiaatteita ovat (Isaacs, 2001) kuuntelu, kunnioitus, odotus ja suora puhe. Luottamuksen synnyttäminen vaatii toisen kuuntelemista ja suoraa puhetta. Kuuntelun avulla saamme selville, miltä asiat tuntuvat toisesta. Kunnioitus on toisen mielipiteen, ajatuksen ja idean arvostamista. Kunnioitus kehittää meitä arvostamaan, mitä voimme oppia toiselta. Odottaminen vaatii taas malttia olla muodostamasta asioista liian jyrkkiä mielipiteitä. Kun jäämme odottamaan ja tarkkailemaan omia ajatteluprosessejamme, voimme myös muuttaa ajatteluamme. Puhuminen suoraan on taas puhetta suoraan sydämestä, tarkoituksenmukaisesti ja ytimekkäästi. Dialogin avulla ymmärrys laajenee, opitaan uutta ja tuotetaan uusia ratkaisuja.

 Keudan kuva 600 1

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari.

Jatkuvan oppimisen kehittämisen projekti yhdistää kuntien, oppilaitosten ja yritysten eri toimijoita. Meillä yhteisenä tavoitteena on edistää Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä kehittäen verkostojen yhteistyömalleja ja kehittämällä ammatillisen koulutuksen toteutuksia. Tuloksiin päästään aktiivisella dialogilla – yhteiseen ymmärrykseen, avoimuuteen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen pyrkivällä keskustelu- ja toimintatavalla, jossa osallistujat ovat tasavertaisia toimijoita. Dialogissa pyritään yhteisen tilannekuvan jakamiseen. Mahdollisuus turvalliseen dialogiin on lähtökohta myös uuden innovoinnille ja kokeiluille. Dialogi avaa aina mahdollisuuden oppimiseen, itsereflektioon ja asioiden tarkasteluun itselle uudesta näkövinkkelistä.

Työtehtävät ja osaamistarpeet työelämässä muuttuvat nopeaa tahtia ja dialogi työnantajien ja oppilaitosten välillä on edellytys sille, että osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Keudan eri alojen kumppanuusverkostoissa käydään vilkasta dialogia alojen kehittymisestä, osaamistarpeista ja tulevaisuuden näkymistä. Kumppanuusverkostoilla onkin merkittävä rooli Keudan työelämäyhteistyön kehittämisessä. (linkki Työelämän kumppanuusverkostot on nimetty toimikaudelle 2021-2024 | Keuda.fi)

Käymme yhteistyöyritysten kanssa dialogia rekrytointitarpeista ja mahdollisista rekrytointihaasteista ja yhteisen keskustelun tuloksena kehitämme koulutuspaketteja vastamaan näitä rekrytointitarpeita. Näin luomme työllistymispolkuja työnhakijoille ja voimme osaltamme vastata työnantajien rekrytointitarpeisiin.

Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajilla on huikean tärkeä rooli asiakkaiden ohjauksessa työhön, koulutukseen tai muuhun asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaiseen toimintaan tai palveluun. Hyvä ohjaus on arvostavaa, tulevaisuuteen orientoituvaa ja voimaannuttavaa, asiakkaan vahvuuksille rakentuvaa dialogia. Olemme projektissa kehittäneet ”Sinä osaat – osaamisen kehittämisen” -dialogityökalun, jota omavalmentajat voivat hyödyntää asiakasohjauskeskusteluissa, jotta tarkoituksenmukainen ja sopiva koulutus/osaamisen kehittämisen mahdollisuus löytyy laajasta koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta. Dialogi selventää koulutusvaihtoehtoja, tuo asiakkaalle näkyväksi jo olemassa olevan osaamisen ja vahvuudet sekä mahdolliset oppimisen tuen tarpeet. Asiakas saa itselleen dialogityökalun tulokset, joita voi hyödyntää opiskelupaikkaa hakiessaan ja omaa osaamisen kehittymisen polkua edetessään.

Teksti: Sari Aarnio ja Hannu Seppänen, Keuda

Lue hankkeesta lisää.

 


 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Uutiskirje 122020 laatupalkinto3

Jaa sivu