Soitinrakentaja Heidi Meri valmistui elektroniikka-asentajaksi vuodessa

Heidi Meri on palannut takaisin tuttuun työpaikkaan F-Musiikkiin. Valmistuttuaan elektroniikka-asentajaksi hänen työnkuvansa on monipuolistunut. Meri pystyikin tekemään osan elektroniikka-asentajan opinnoistaan työelämässä ja näyttämään osaamistaan työpaikalla. 

 

Keudan Sarviniitynkadun toimipisteellä Keravalla on mahdollista suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa osaamisperusteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoille on varmistettu mahdollisuus tehdä opintoja omassa tahdissa. Opiskelijat voivat siis valmistua halutessaan nopeastikin, kun osaamistavoitteet on saavutettu.

Yksi tällainen opiskelutarina on soitinrakentaja Heidi Merin tarina. Hän valmistui elektroniikka-asentajaksi vuodessa.

”Olen työskennellyt musiikkiliike F-Musiikissa soitinrakentajana. Meillä on soitinhuollossa myös elektroniikkahuoltoa. Halusin kasvattaa osaamistani ja oppia huoltamaan elektroniikkatuotteita, siksi hain opiskelemaan”, Meri kertoo.

Meri on aiemmin suorittanut käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon sekä ylioppilastutkinnon, joiden ansiosta hänen ei tarvinnut opiskella enää YTO-aineita eli yhteisiä tutkinnon osia. Tämä nopeutti myös Merin valmistumista, mutta suuri vaikutus oli myös hänen kunnianhimoisella ja ahkeralla luonteella.

”Motivaatio oli isoin tekijä, että sain suoritettua opinnot niin nopeasti. Missään vaiheessa minulle ei tullut suurempaa stressiä, vaan oli tosi kivaa päästä opiskelemaan ja tekemään sitä itseään varten. Jos vain haluaa, niin tutkinnon saa kyllä nopeastikin tehtyä”, Meri sanoo.

Valmistumisen jälkeen työelämään palannut Meri toteaa tieto- ja viestintätekniikan alan olleen hänelle juuri oikea valinta, kuten myös Keuda opiskelupaikkana.

”Elektroniikkapuolella oli opettajia, jotka olivat huippuosaajia ja tosi opetusalttiita. Siellä oli hyvin tarjottu kaikki työkalut ja opastukset niihin. Myös työtilat olivat mahtavat. Keravan Sarviniitynkadun toimipisteessä on myös hyvä ilmapiiri”, Meri kehuu.

Uuden tutkinnon myötä Merin työnkuva on laajentunut tutussa työpaikassa. Hän tekee soitinhuollon lisäksi elektroniikkatöitä. Eräs opettaja suositteli hänelle lämpimästi jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa. Meri ei sulje jatko-opintojen mahdollisuutta pois, mutta tällä hetkellä hän aikoo keskittyä töihin ja osaamisensa kehittämiseen työelämässä.

”Minulle Keudassa opiskelu oli nopeaa ja itsenäistä ja se hyvin sopi minulle”, Meri kiteyttää.

 

Osaamisperusteinen eteneminen tuo joustoa opintoihin

Keudan työelämäyhteistyön kehittäjäopettaja Arttu Anteroinen toteaa Heidi Merin tarinan olevan hyvä esimerkki siitä, mitä osaamisperusteinen eteneminen opinnoissa voi parhaimmillaan olla. Tällä hetkellä Anteroisen työnkuvaan kuuluu muun muassa tarjota opettajille tukea hoksauksessa, oppisopimusten ja koulutussopimusten laadinnassa sekä osaamisperusteisen koulutuksen järjestämisen suunnittelussa. Ennen kehittäjäopettajan toimea hän toimi ammatillisena opettajana tieto- ja viestintätekniikan alalla. 

”Meillähän toiminta on järjestetty siten, että tutkinnon osaamistavoitteet on puettu harjoitustöiksi. Ideana on, että opiskelijat voivat tehdä niitä omaa vauhtia pois. Halutessaan he voivat siis valmistua nopeammin”, Anteroinen avaa.

Anteroinen toteaa, että opiskelutavan myötä opettajan rooli on muuttunut luennoitsijasta enemmän ohjaavaksi. Enää ei opeteta kurssimaisesti, jonka jälkeen opiskelija tekee kokeen tai näytön. Uusi opetustapa on Anteroisen mukaan nykyaikaisempi, yksilöllisempi ja joustavampi.

”Opettaja pystyy katsomaan ihan normaalin hoksauksen mukaan, että jos osaamista tulee muuta kautta, niin sen voi saada muuta kautta. Ei tule myöskään sellaista tilannetta, että opiskelija joutuu odottamaan jonkun kurssin alkua, vaan siellä on ne harjoitustyöt. Niiden jälkeen tehdään näyttö, joka osoittaa osaamisen tason. Heidillä oli aikaisempia tutkintoja alla, joista saatiin hyväksilukuja. Sitten vain katsottiin, mitä hänen pitää harjoitella lisää, jotta hän saa tutkinnon kasaan”, Anteroinen summaa.

Osaamisperusteinen opiskelu edellyttääkin opiskelijalta aktiivisempaa vastuunottoa. Anteroinen toteaa, että nuorimmat opiskelijat voivat tarvita tähän vielä enemmän tukea. Osaamisperusteista opetusta kuitenkin kehitetään koko ajan.

”Se, että kaikki saavat edetä henkilökohtaisesti omien kykyjensä mukaan nopeasti tai hitaasti, kunnes osaamistavoite on saavutettu, on ehkä se selkein plussa. Opiskelijat huomioidaan yksilöllisesti, sillä heitä ei laiteta yhteen ja samaan muottiin. Myös aikatauluongelmat ovat poistuneet ja kun opiskelijat tekevät eri hommia, niin laitteitakaan ei tarvitsisi hankkia 30 samanlaista.”

”Heidi on ollut todella positiivinen esimerkki. Hän oli innostunut tekemään ja ottamaan asioista itse selvää. Hänellä oli selkeä tavoite hommassa”, Anteroinen kiteyttää lopuksi.

Lue lisää tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Laatupalkinto2026

Jaa sivu