Työelämätorstai: Mitä on työpaikkaohjaus?

Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppiminen lisääntyy jatkuvasti. Jo ammatillisen koulutuksen laki sanelee, että työelämässä oppiminen suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Myös arjessa hyvä, yhdessä tehty, suunnitelma takaa opintojen etenemisen kohti tavoitteita.

Yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä on jatkuvasti syytä kehittää myös siksi, että työelämällä on taitojen kartuttamiseksi usein tarjota käytössään oleva ajantasainen osaaminen ja uusin teknologia. Kun opetusta ja työelämän arkea yhdistetään monipuolisesti opiskelijoiden henkilökohtaisilla opintopoluilla, saadaan työelämään uusia, hyviä tekijöitä, joilla on ajantasainen ja vahva osaaminen.

Työpaikkaohjaajaksi perehtymiseen ja perehdyttämiseen kannattaa panostaa. Kun työpaikkaohjaaja on hyvin perehdytetty tehtäväänsä ja hän tietää, mitä ohjaukselta odotetaan, tuo se varmemman otteen työpaikkaohjaamiseen. Tämä myös helpottaa opettajan työtä. Onnistuneella työpaikkaohjaamisen startilla mahdollistuu laadukas, yhteinen ohjaaminen.

Laadukas työpaikkaohjaus edistää opiskelijan opintojen etenemistä ja näyttöjen tekemistä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtävä on yhteistyössä suunnitella ja ohjata opiskelijan opintoja sekä antaa palautetta.

”Koko työyhteisö kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Jokaisen osaamista tulisi hyödyntää, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin”, kertoo yli 10 vuotta työpaikkaohjauksen parissa työskennellyt asiakkuuspäällikkö Päivi Ranto Keudasta.

Opettajan tehtävä on tukea työpaikkaohjaajan työtä matkan varrella. Siksi yhteyttä on hyvä pitää säännöllisesti. Valtakunnallisesti työpaikkaohjauksen tukena on Ohjaan.fi-verkkosivusto. Työpaikkaohjaajille on tarjolla monimuotoisesti koulutusta ja perehdytystä ohjaajana toimimiseen. Tavoitteena on, että myös työpaikkaohjaaja oppii ja saa uusia näkökulmia työhönsä, sekä ymmärtää ohjaamistyönsä tärkeyden. Työpaikkaohjaajia tarvitaan!

Teksti: Elina Rantala, asiakkuuspäällikkö


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra39

Keuda

Työelämää varten

Jaa sivu