Työelämätorstai: Aavosta osaamista ympäri Suomen

Työelämää varten

Työelämätorstai: Aavosta osaamista ympäri Suomen

Julkaistu: 23.2.2021

Kuka tahansa voi opiskella Aavon avoimia opintoja. Opinnot sopivat eri elämän tilanteisiin, oletpa työelämässä tai sen ulkopuolella, opiskelet tai vaikka lomailet. Opinnot ovat tarjolla kaiken ikäisille.

Aavo – eli Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu – tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Palvelu tarjoaa monipuolisia tapoja suorittaa opintoja eri oppilaitosten tarjonnasta. Opintojen sisällöt, laajuudet ja opiskelutavat vaihtelevat, jolloin jokainen voi valita tarpeeseensa sopivan koulutuskokonaisuuden.

Keuda on mukana Aavo-palvelussa tarjoten kolmea erilaista ammatillisen koulutuksen opintoa. Verkkokursseina tarjonnassa ovat:

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
• Hygieniaosaamiskoulutus 
• Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä

Keudassa Aavo-palvelun yhteyshenkilönä ja kehittäjäryhmän jäsenenä toimii Leila Frondelius. Koulutuksia vetävät eri alojen opettajat.

Leila kertoo, että osallistujia koulutuksiin ilmoittautuu läpi vuoden, ympäri Suomen. Osallistujina on toisten oppilaitosten opiskelijoita, jotka haluavat suorittaa näitä Keudan tarjoamia kursseja. Osallistujina on myös muita, esimerkiksi jo työelämässä olevia osaamisen hankkimisesta kiinnostuneita, jotka haluavat täydentää osaamistaan yhden verkkokurssin verran. Vastavuoroisesti Keudan omat opiskelijat voivat poimia opintoihinsa täydennystä muiden oppilaitosten tarjonnasta.

Leila jatkaa, että Keuda toteuttaa yhteisvastuullisuutta tarjoamalla Aavon kautta verkkokursseja, jotka ovat käyttäjälleen ilmaisia. Näin myös muut oppilaitokset. Kursseista muodostuvat kulut menevät tarjoavan oppilaitoksen piikkiin. Ja etenkin nyt korona-aikana voidaan helpottaa opettajien kuormaa, jos opiskelijalle löytyy Aavon kautta sopiva kurssi.Kehittäjäryhmän tarkoituksena on kehittää jo tarjonnassa olevia kursseja ja monipuolistaa valikoimaa.

Palvelun kautta tarjottavat verkkokoulutukset ovat saaneet positiivista palautetta ja ne on koettu tarpeellisiksi. Myös ehdotuksia kurssien parantamiseksi on saatu ja niiden mukaan koulutuksia voidaan viedä eteenpäin.

”Materiaali oli mielenkiintoinen ja selkeä rakenteeltaan.”

”Kivasti kytketty ympäröivään maailmaan, linkitykset.”

”Kysymykset auttoivat purkamaan ajatuksia ja sain hyviä oivalluksia omaan työpaikkaan liittyen.”

”Kurssiin voisi lisätä muutaman monivalintatehtävän lisää. saattaisi jäädä vielä enemmän asioita mieleen.”

”Auttoi syventymään, kun aineisto oli vaihteleva: videoita ja erilaisia tehtäviä. Tehtävät pikkuhiljaa ohjasivat pohtimaan asioita enemmän ja omaa tekemistä käytännössä”

”Näin muun työelämän sivutuotteena opiskellessa tämä oli mielenkiintoinen kurssi, jota oli kiva suorittaa.”

 

Aavo logo ja LeilaFrondelius3

Kiitokset tähän mennessä osallistuneille. Ja tervetuloa muutkin mukaan, kehottaa Leila talvisilta laduilta.

Lisää Aavo-palvelustahttps://www.aavo.fi/

 Teksti: Elina Rantala, asiakkuuspäällikkö

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra44

 

 

 

Työelämää varten

Jaa sivu