Opiskelijalle ja huoltajalle tietoa etäopiskelusta 8.3.-28.3.2021

1.-5.3.2021 välisenä aikana Keudan hybridi- ja lähiopetus siirtyy etäopetukseen. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on koko sulkutilan ajan mahdollisuus edistää opintojaan ja että keväälle suunnitellut valmistumiset eivät viivästyisi. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstö tarkistaa tämän viikon (9) aikana jokaisen opiskelijan tilanteen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin. Opetushenkilöstö suunnittelee etäopetusvaiheen opetustarjonnan. Apuna suunnittelussa toimivat mm. osaamispassit, joihin hankittu ja hankittava osaaminen dokumentoidaan.

Koulutus- tai oppisopimusopiskelijoiden opinnot jatkuvat työpaikalla, mikäli työpaikan olosuhteet sen mahdollistavat. Opetushenkilöstön antama työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjaus voidaan toteuttaa etävälineitä hyödyntäen. 

Opetushenkilöstö pyrkii pitämään yhteyttä perustutkinto-opiskelijoihin arkipäivisin. Tavoitteena on, että etäopetuksessa syntyy säännöllistä vuorovaikutusta opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden välillä, kun lähiopetuskohtaamisia ei sulkutilan aikana ole. Lisäksi opetushenkilöstö pitää viikoittain tilannetuokioita omille perustutkinto-opiskelijoilleen. Yksilökohtaisia ohjaustuokioita pidetään tarpeen mukaan. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittajien kontaktoinnista sovitaan ryhmäkohtaisesti erikseen. 

Opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksen aikana. Keudaattori – tukipaja palvelee jokaisessa toimipisteessä klo 9.00 – 14.00 välillä. Sieltä opiskelija saa myös tarvittaessa digitukea.

Hyödyllisiä linkkejä:

Keudan opiskeluterveydenhoito

Keudan kuraattoripalvelut

Keudan psykologipalvelut

Keudan Keudaattori eli tukipajapalvelut

Keudan etätyöskentelyohjeita

Opiskelijaravintolat ovat rajoitetusti auki sulkujakson ajan ainoastaan opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä. 

Varsinainen sulkutila alkaa maanantaina 8. maaliskuuta ja päättyy sunnuntaina 28. maaliskuuta.  

Keuda seuraa koronavirustilannetta päivittäin ja toimii maan hallituksen, kuntien ja terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä priorisoidaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan terveys etusijalle.

Tämä pitkäaikainen poikkeuksellinen tilanne vaatii meiltä kaikilta edelleen kärsivällisyyttä, välittämistä toinen toisistamme ja uskoa siihen, että tästäkin selvitään.

Lisätietoja: 

rehtori Anna Mari Leinonen, 040 174 4523, annamari.leinonen@keuda.fi

kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila 0500 461330, hannu.laurila@keuda.fi

viestintäpäällikkö Hanna Nyrönen, 040 521 8428, hanna.nyronen@keuda.fi

 

 

Jaa sivu