Päivitetyt opiskelu- ja työskentelyohjeet Keudassa

Etäopetus ajalla 8.3.-28.3.2021

Keudassa siirrytään Suomen hallituksen asettaman sulkutilan mukaisesti etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Etäopetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle minimoidaan.

Hygieniasuositusten noudattaminen oppilaitoksessa (MYÖS etäopetusaikana)

  • Vähänkään sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen/työpaikalle.
  • Kasvomaskien käyttö oppilaitoksessa/ työpaikalla kaikissa Keudan tiloissa. Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.
  • Aktiivinen käsien peseminen ja käsidesin käyttö
  • Turvavälien noudattaminen, ei kättelyä tai halaamista
  • Yskimis- ja niistämishygienia

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 2 metrin turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat edelleen töiden ja opetuksen järjestäminen etäopetuksena ja etätyöskentelynä, kasvomaskien käyttö, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtimalla.

Keudan linjaus on, että kasvomaskia käytetään KAIKISSA TILANTEISSA oppilaitoksessa.

Keudan linjaus on, että opiskelijoiden kasvomaskien hankinta tapahtuu omaehtoisesti jokaisen opiskelijan toimesta. Myös Keusoten, OKM:n ja THL:n suosituksen mukaisesti jokainen hankkii maskinsa itse. Jokaisen kunnan tulee kuitenkin huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen.

Keuda on varotoimenpiteenä hankkinut pienen määrän kasvomaskeja toimipisteisiin, joita akuuteissa opetus- ja ohjaustilanteessa voi käyttää, mikäli opiskelijalla ei sellaista ole omaehtoisesti hankittuna.

Yleisötilaisuudet ja kokoukset 

Aluehallintovirasto on 19.2.2021 antamallaan päätöksellä (ESAVI/4922/2021) kieltänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki yli kuuden henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja asettanut enintään kuuden ESAVI/6602/2021 2 (25) henkilön sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen edellytykseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen noudattamisen.

Lue lisää Avin tiedotteesta. 

AVIn määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.

Keusoten koronasuositukset ja rajoitukset tarkentuvat. (Tilanne 1.3.2021)

HUOM! Opetustilanne ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Ravintolapalveluja tuotetaan rajoitetusti, ainoastaan opiskelijoille ja henkilöstölle ja suosituksia noudattaen. 

Etätyön tekeminen

Keudan VAHVA suositus on, että ne työtehtävät, jotka eivät edellytä oppilaitoksessa paikalla olemista, tehdään etätyönä. Etätyöskentelystä sovitaan esimiehen kanssa.

Kokoukset pyritään järjestämään etänä aina, kun se on mahdollista. Kasvokkain tapahtuvissa kokoontumisissa on muistettava kasvomaskit ja hygieniasuositukset. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään järjestämään tapaamiset etänä. Ulkopuolisten oleskelua tiloissa minimoidaan pyrkimällä järjestämään tapaamiset etänä. Sisäisenä kokouskäytäntönä ensisijainen vaihtoehto on etäkokoontuminen.

Taukotiloissa tai muissa yleisissä tiloissa oleskeltaessa tulee muistaa kasvomaskit ja hygieniasuositukset. Yleisissä tiloissa ei tule oleskella turhaan. 

Jaa sivu