Opiskelija, haluatko toteuttaa ilmastoteon? – Ilmastonmuutosvoima tukee rahallisesti nuorten ilmastotekoja

Suomen Kulttuurirahasto ja Allianssi ry kutsuvat jälleen kaikki alle 25-vuotiaat ilmastotekoihin. Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään kevään 2021 aikana 50 – 5 000 euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle 25-vuotias voi toteuttaa oman ilmastoteon ja ryhtyä ilmastokriisin vastaisiin toimiin.

Keudan kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Inkinen neuvoo mielellään Keudan opiskelijoita tai opiskelijaryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita toteuttamaan oman ilmastoteon.

”Mikäli sinulla tai teillä on ilmastoteko, -idea tai -suunnitelma, joka voisi soveltua Ilmastonmuutosvoima-hankkeeksi, mutta ette tiedä, miten edetä – älkää epäröikö pyytää tukea. Autan mielelläni hankeen suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoitushaussa”, Inkinen sanoo.

”Ilmastoteon ei tarvitse olla loppuun asti suunniteltu. Jo pieni idean siemen voi johtaa kunnianhimoiseen hankkeeseen, joka etenee yhteisvoimin”, Inkinen rohkaisee.

Jenna Inkiseen voi olla yhteydessä sähköpostitse: jenna.inkinen@keuda.fi tai puhelimitse 050 4444789.

Ilmastonmuutosvoima – mistä on kysymys?

Vuonna 2020 käynnistyneen Ilmastonmuutosvoima-hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä ja käynnistää vaikuttavia ilmastotekoja eri puolilla Suomea. Ensimmäisellä hankekaudella keväällä 2020 rahoitusta jaettiin yli 110 000 euroa noin 50:een nuorten omaan ilmastoprojektiin, muun muassa pölyttäjäpeltoon, taidenäyttelyyn, videoihin ja ilmastotyöpajaan. Tänä vuonna rahoitusta jaetaan yhteensä yli 200 000 euroa, ja viime vuodesta poiketen rahaa myönnetään paitsi hankkeiden kuluihin, myös nuorten omaan työskentelyyn.

Ilmastonmuutosvoiman rahoituksesta vastaa Suomen Kulttuurirahasto, jonka aloitteesta hanke syntyi. Käytännön toteutuksesta vastaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

”Ilmastokriisi koskettaa erityisesti nuoria, minkä takia nuorten omien ilmastoprojektien tukeminen on erittäin tärkeää. Viime vuoden kokemukset osoittavat, että nuorilla on paljon ideoita, joiden mahdollistaminen vie meidät lähemmäksi hiilineutraalia Suomea”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Juuso Puurula.

Projektirahoituksen myöntämisestä päättää hanketta varten koottu asiantuntijaraati. Asiantuntijaraadin jäseninä toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen ja Helsingin kaupungin nuorisotoimen ympäristöosaston toiminnanjohtaja Susanne Österlund-Toivonen.

Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja levittämiseen, erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai niihin matkustamiseen kestävin keinoin. Projektien tulee joko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä ilmastotietoisuutta tai auttaa ilmastokriisiin sopeutumisessa.

Rahaa omaan ilmastotekoon voi hakea maaliskuusta 2021 alkaen koko kevään ajan. Rahoituksia nuorten ilmastoprojekteihin myönnetään useamman kerran kevään aikana.  Ilmastotekojen toteutus voi alkaa rahoituspäätöksen jälkeen ja projektit tulee toteuttaa viimeistään syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Ilmastonmuutosvoima-hankkeen haku on auki 1.3.-23.5.2021. Ilmastotekojen toteutus voi alkaa rahoituspäätöksen jälkeen ja päättyä viimeistään syyskuun 2021 loppuun mennessä. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin täällä: ilmastonmuutosvoima.fi

 


 

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 135 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Lisätiedot osoitteesta: www.alli.fi

Jaa sivu