Digitaalisen tiedon hankinta ja mediataidot

Oppimista tapahtuu tänä päivänä koko ajan, kaikkialla, niin oppilaitosmaailmoissa kuin työelämässä. Avoin ihmettely ja asioiden pohtiminen ääneen eri tilanteissa ja keskusteluissa on muuttanut ja modernisoinut opetusta. Keskustelut ovat mahdollistaneet aidon oppimisen, eriävien mielipiteiden esiin nousemisen, perustelujen merkityksen ja auttanut harjoittamaan sekä ymmärtämään eri näkökantoja.

Asioista saa ja tuleekin olla eri mieltä, muuten uudet ideat ja innovoinnit jäävät syntymättä. Oppimista  tapahtuu, oli kyseessä sitten digitaalisesti ja perinteisemmin toteutettu opetustilanne tai keskustelu.

Tiedon hankinta ja sen avulla rakennetuista toteutuksista viestiminen somessa ovat opiskelijoille, kuin myös meille työelämässä toimiville, kriittisen tärkeitä mediataitoja.

Miten viestiä ja vahvistaa aktiivista keskustelukulttuuria samalla rakentavasti argumentoiden? Viestintä- ja mediataidot sekä verkossa käytävän ammatillinen keskustelu ovat monipuolistuneet nopeasti, joskin valitettavan usein käyttäytymissääntöjen kustannuksella. Tai tämä on vahva vaikutelma, jonka saa, kun seuraa tämän päivän keskustelua ja dialogia eri kanavissa. Rakentavasti asioita käsittelemällä saadaan kehitystä, joka tuntuu monelta unohtuneen. Montaa sellaista henkilöä en ole työelämässä tavannut, joka suoraan kohdistetusta ala-arvoisesta räksytyksestä tai suoranaisesta haukkumisesta innostuneena innovoi uusia toiminnallisuuksia.

Asialliset käytöstavat, media- ja vuorovaikutustaitojen opettelu kuuluu suuressa määrin työelämätaitoihin teknisten taitojen rinnalla, ja niihin tulee jatkossa panostaa nykyistä vahvemmin. Kun hyväksymme toistemme erilaisuuden, välitämme aidosti toisistamme sekä arvostamme jokaisen osaamista, löydämme vahvuuksia kehittää toimintaa eteenpäin alati muuttuvissa työelämän tarpeissa.

Jaa sivu