Kolumni Keudasta: Saavutettava ja paikallinen

”Parhaillaan menossa olevassa yhteishaussa (23.2. – 7.4.2021) meillä Keudassa on 1 519 aloituspaikkaa. Tarjonta on erittäin monipuolinen ja kattava”, kirjoittaa Hannu Laurila kolumnissaan. 

 

Koronapandemian ja sulkutoimien alle on jäämässä kevään yhteishaku ja sen historiallisuus. Historiallisuudella viittaan oppivelvollisuuden laajentamiseen, hakeutumisvelvoitteeseen sekä opintojen maksuttomuuteen. 

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta siihen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan jo vuoden alusta.

Käytännössä hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että perusopetuksen 9. luokkalaisen on haettava jatkokoulutukseen keväällä 2021.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon). Opinnoista tulee myös maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Koulutuksen maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Maksuttomuuteen kuuluvat esim. oppimateriaalit ja työvälineet osaamisen hankkimiseen. Olemme Keudassa myös linjanneet, että oppivelvollinen opiskelija saa käyttöönsä oman kannettavan tietokoneen.  

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Tavoite on erittäin kannatettava ja siihen pitää pyrkiä jo yksistään työllisyysasteen nostamiseksi. Tällä hetkellä pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on noin 45 %, kun se toisen asteen tutkinnon suorittaneilla on noin 71 %.

Me ammatillisen koulutuksen toimijat osaltamme vastaamme tavoitteeseen pääsystä. Jotta toisen asteen tutkinnon suorittamistavoite toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää, että jokainen nuori saisi perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella opiskeluun.  

Parhaillaan menossa olevassa yhteishaussa (23.2. – 7.4.2021) meillä Keudassa on 1 519 aloituspaikkaa. Tarjonta on erittäin monipuolinen ja kattava. Olemme saavutettava ja paikallinen. 

Valintaa tehdessä kannattaa myös muistaa, että ammatillinen tutkinto tuottaa ammatin lisäksi yleisen jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluun. Esimerkiksi merkonomin tutkintotodistuksella voi hakeutua opiskelemaan insinööriksi tai puusepän tutkinnolla tradenomiksi.

Tämä onkin yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksista, oman polkunsa voi valita vapaasti pelkäämättä koulutuksellisia umpiperiä. 


 

Hannunkuva
Kirjoittaja Hannu Laurila toimii Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä Keudan johtajana.


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra55

 

Jaa sivu