Koronasulun (8.3.-28.3.2021) vaikutukset koulumatkatukeen (KELAn tiedote)

Valtioneuvoston ilmoituksen mukaan toisen asteen koulutus siirtyy etäopetukseen koronan kiihtymis- ja leviämisalueilla kolmeksi viikoksi ajalla 8.3.-28.3.2021.

Opiskelija: Ilmoita Kelaan, jos sinulla ei ole koulumatkoja tällä ajalla. Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai koulumatkatukihakemus-lomakkeella (KM 1). Lomaketta ei tarvitse tuoda ensin oppilaitokseen, vaan sen voi toimittaa suoraan Kelaan.

Kela lähettää maaliskuussa kirjeen niille opiskelijoille, joiden koulumatkatukea ei ole lakkautettu oman ilmoituksen perusteella. Opiskelijan pitää vastata kirjeeseen, jos hänellä on edelleen koulumatkoja. Koulumatkatuki palautetaan näille opiskelijoille maksuun. Kela lähettää kirjeen kaikille koulumatkatuen saajille, vaikka etäopiskelu ei koske kaikkia opiskelijoita.

Koulumatkatuki lakkautetaan 1.4.2021 alkaen niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole koulumatkoja. Tämä johtuu siitä, että lähiopetukseen palaamisesta kuluvan kevään aikana ei ole varmuutta. Koulumatkatukea ei lakkauteta, jos opiskelija ilmoittaa Kelaan, että hänellä on edelleen koulumatkoja.

On tärkeää, että opiskelija vastaa kirjeeseen jos hänellä on edelleen koulumatkoja. Opiskelijalla on aikaa ilmoittaa koulumatkoistaan huhtikuun puoleen väliin saakka. Opiskelija voi siis tehdä ilmoituksen 28.3. jälkeen, jos kulkeminen oppilaitokseen varmistuu vasta tällöin.

Jos opiskelijan koulumatkatuki lakkautetaan, pitää opiskelijan hakea koulumatkatukea uudella hakemuksella, kun koulussa käynti jatkuu. Koulumatkatuen väliaikainen lainmuutos on voimassa lukuvuoden loppuun saakka. Opiskelija voi saada tukea, jos hänellä on vähintään 8 koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukauden aikana. Matkojen määrän tulee olla vähentynyt koronasta johtuvista opetusjärjestelyistä.

Opiskelija ei saa enää ostaa uutta koulumatkatuettua lippua, jos hänellä ei ole koulumatkoja. Jos opiskelija haluaa ostaa lipun muita matkoja varten, hänen pitää käydä ensin lipunmyyjällä muuttamassa kortin tiedot.

Jaa sivu