Taloushallinnon työ on luultua monimuotoisempaa ja luo hyvän pohjan jatkokoulutukseen

Koulutus tuo hyötyjä tulevaisuuden talouden hoitamiseen

Suuntautuessaan opinnoissaan taloushallintoon, hyötyvät opiskelijat monella tapaa tulevaisuudessa. Talousosaamisen tietoisuuden kasvaessa myös oman henkilökohtaisen talouden hoitaminen helpottuu. Budjetointi sekä sijoittaminen ja veroasiat tulevat myös opintojen aikana tutuksi. Merkonomin tutkinto antaa myös valmiudet taloudellisten lukujen ja raporttien ymmärtämiseen sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan perusteiden hallintaan. Suoritettu tutkinto on myös osoitus asioiden hallinnasta ja usein myös vaatimus alan töihin pääsemiseksi.

Mahdollisuus monimuotoisiin työtehtäviin

Taloushallinnon opiskelijat voivat sijoittua lähestulkoon mihin tahansa työtehtävään. Varsinaisia taloushallinnon töitähän on esimerkiksi kirjanpidossa, reskontranhoidossa ja palkanlaskennassa – suhdanteista riippumatta. Merkonomeja työllistyy myös finanssialalle, kuten pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Taloushallinnon osaamista voi kuitenkin hyödyntää työssä kuin työssä. Etenkin esimiehiltä ja yrittäjiltä vaaditaan aina jonkin verran talousosaamista.

Hyvä pohja jatko-opiskelulle

Taloushallinnon opinnot ja merkonomin tutkinto antavat loistavan pohjan esimerkiksi tradenomiopintoihin tai vaikkapa kauppatieteiden maisteriksi tähtäävälle. Talousmatematiikka, kirjanpito, veroasiat käsitellään kattavasti jo merkonomiopinnoissa. Onhan niinkin, että kirjanpito on kirjanpitoa perustutkinnosta yliopistoon. Lait ja asetukset ovat samoja kaikille. Voisipa merkonomiopintoja ajatella myös eräänlaisena pitkäkestoisena valmennuskurssina korkeakoulun valintakokeisiin.   

Keudassa opinnot toteutetaan työelämälähtöisesti ja toiminnallisesti

Talous- ja palkkahallinnon opinnot toteutetaan niin toiminnallisesti ja työelämälähtöisesti kuin se on oppilaitoksessa mahdollista. Kirjanpito ja palkanlaskenta on toki tarkkaan säädeltyä, joten opinnoissa varmistutaan myös siitä, että opiskelijat tuntevat tarpeelliset lait ja asetukset ja ennen kaikkea oppivat etsimään tietoa luotettavista lähteistä.

Jokainen opiskelija saa henkilökohtaiset tunnukset selainpohjaiseen Netvisor taloushallinnon ohjelmistoon ja he perustavat sinne harjoitusyrityksen. Harjoitusyrityksen laskutusta, reskontraa ja kirjanpitoja tehdään sitten kuten oikeassa elämässä, mutta turvallisessa ympäristössä, jossa virheitä ei tarvitse pelätä ja kysymyksiin on aina pätevä opettaja vastaamassa.

Myös Excelin hyvä osaaminen on tärkeää taloushallinnon tehtävissä toimiville ja siinä edetäänkin syvemmälle tasolle. Opiskelijat pääsevät opintojensa aikana osallistumaan erilaisiin työelämäprojekteihin ja vuorovaikutustaitoihin kiinnitetäänkin paljon huomiota koko opintojen ajan. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijat lähtevät hankkimaan osaamista ihan oikeaan työelämään taloushallinnon tehtäviin. Se toteutetaan tilanteen mukaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Liiketoiminnan koulutukseen hakeutuminen

Keudaan voit hakeutua joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta opiskelijaksi milloin tahansa.  Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään yksilöllinen opintopolku. Myös yhden osatutkinnon suorittaminen on mahdollista ja yhä suositumpaa erityisesti aikuisten alanvaihtajien keskuudessa.

Vaihtoehtona liiketoiminnan opiskelulle on perustutkinto tai ammattitutkinto

Keudassa voi opiskella liiketoiminnan perustutkintoa, jossa valmistut merkonomiksi. Merkonomina toimit monipuolisissa työtehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Sinusta tulee asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaja, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kielitaitoa ja taloushallinnan osaamista. Saat koulutuksesta perusvalmiudet myös yrittäjyyteen.

Liiketoiminnan ammattitutkintoa voit opiskella, kun olet jo työskennellyt liiketoiminnan tehtävissä ja haluat syventää osaamistasi. Tutkinnon suorittaneena sinulla on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin liike-elämässä. Voit valita kiinnostukseesi ja työtehtäviisi sopiva osaamisala ja sovittaa opinnot joustavasti urasuunnitelmaasi. Erikoistua voit liiketoiminnan palveluiden, myynnin ja markkinointiviestinnän tai taloushallinnon osaamisaloihin.  

Tutustu Keudan liiketoiminnan koulutuksiin:

Liiketoiminnan perustutkinto – merkonomi | Keuda.fi

Liiketoiminnan ammattitutkinto (AT) | Keuda.fi

 

Teksti: Mervi Valtonen

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 2020 laatupalkinto intra61

Jaa sivu