Kolumni Keudasta: Mediataidot; tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen oppimisessa

Oppimista tapahtuu tänä päivänä jatkuvasti ja kaikkialla, niin opiskelumaailmassa kuin työelämässä. Avoin ihmettely ja asioiden pohtiminen ääneen eri tilanteissa ja keskusteluissa, on muuttanut ja modernisoinut opetusta. Keskustelut ovat mahdollistaneet aidon oppimisen, eriävien mielipiteiden esiin nousemisen, perustelujen merkityksen sekä auttanut harjoittamaan ja ymmärtämään eri näkökantoja. Asioista saa ja on hyväkin olla eri mieltä, muuten uudet ideat ja innovoinnit jäisivät syntymättä. Oppimista on tapahtunut, oli kyseessä sitten digitaalisesti ja/tai perinteisemmin toteutettu opetustilanne tai keskustelu.  

Tiedon hankinta ja sen avulla viestiminen somessa ovat niin opiskelijoille kuin myös meille työelämässä toimiville kriittisen tärkeitä mediataitoja. Miten viestiä ja vahvistaa aktiivista keskustelukulttuuria samalla rakentavasti argumentoiden? Viestintä- ja mediataidot sekä verkossa käytävä ammatillinen keskustelu ovat monipuolistuneet nopeasti – joskin valitettavan usein käyttäytymissääntöjen kustannuksella. Tai tämä on vahva vaikutelma, jonka saa, kun seuraa tämän päivän keskustelua eri kanavissa. Pitkittynyt koronapandemia toki vaikuttaa meidän kaikkien jaksamiseen, eikä kaikkea negatiivista ole aiheellista välttääkään. Sillekin on aikansa ja paikkansa. Rakentavasti asioita käsittelemällä kuitenkin aikaansaadaan kehitystä, joka tuntuu monelta unohtuneen. Kuinka monta sellaista henkilöä olet tavannut työelämässä, joka ala-arvoisesta räksytyksestä tai suoranaisesta haukkumisesta innostuneena innovoi uusia toiminnallisuuksia?

Asialliset käytöstavat, media- ja vuorovaikutustaitojen opettelu kuuluu teknisten taitojen rinnalla työelämätaitoihin. Niihin tulisikin jatkossa panostaa nykyistä vahvemmin. Kun hyväksymme toistemme erilaisuuden, välitämme aidosti toisistamme sekä arvostamme jokaisen osaamista, löydämme vahvuuksia kehittää toimintaa eteenpäin alati muuttuvissa työelämän tarpeissa.

Positiivisia näkökulmia nousi näyttävästi esiin viime viikolla. Nimittäin #ammatillinenkoulutus innostui valtakunnallisesti viestimään vuonna 2018 voimaan astuneen reformin mukanaan tuomista onnistumisista ja tarinoista. Tarinoita löytyy, huolimatta pitkittyneestä poikkeusajasta. #Yhteisöllisyys näkyi ja kuului muun muassa Twitterissä, jossa tarinoita nostettiin esiin esimerkiksi #amisosaa #amiskokriisissä hashtageilla.  

Aktiivisuus ja kasvukäyrät kasvoivat hurjasti viime viikolla. Oli ilo katsella jopa yli +700 %:n trendikäyrää tietyissä #hashtageissa. Onnistumisia on saatu aikaan kautta linjan. Se kertoo halusta keskustella ja kehittää sekä tuoda esiin kärjistettyjen, negatiivisten asioiden vastapainoksi onnistumisia ja iloa.

Toki kehitettävääkin löytyy, sillä kaikilla opiskelijoilla ammatilliset opinnot eivät ole edenneet suunnitellun kaltaisesti. Ratkaisuja tähän on hyvä lähteä kehittämään eilen julkaistujen, valtiontalouden tarkastusviraston sekä Owal Group Oy:n tekemien tutkimusten pohjalta. Lisäämällä yhteistyötä ja kehittämällä ennakkoluulottomasti uusia innovointeja koulutuksen pariin – sekä viestimällä niistä avoimesti – voimme edesauttaa tulevaisuuden ammattilaisia menestymään työelämässä.

Tämän päivän mediataitoihin sisältyy taidot hankkia tietoa tarkoituksenmukaisista digitaalisista palveluista ja sovelluksista sekä tuottaa digitaalista aineistoa soveltuviin verkostoihin ja työryhmiin. Pyritään jokainen osaltamme edesauttamaan näiden taitojen kehittymistä opiskelijoiden keskuudessa, ja tehdään se positiivisesti, rakentavasti ja kattavasti eri näkökulmia huomioiden. 


 

Hannan kuva2
Kirjoittaja Hanna Nyrönen työskentelee Keudassa viestintä- ja markkinointipäällikkönä ammatillisen koulutuksen mielenkiintoisessa ja moninaisessa ympäristössä. Hän on erityisen kiinnostunut muutosjohtamisesta, digitaalisuudesta, työhyvinvoinnista ja myynnistä. ”Työnteon tulee olla kivaa ja motivoivaa, jotta syntyy tuloksia.”


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Uutiskirje 122020 laatupalkinto9

Jaa sivu