Keudassa jatketaan etäopetusta 11.4.2021 asti

Keudassa jatketaan etäopetusta KeuSoten suosituksien mukaisesti 11.4.2021 asti.

Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on nyt jatkettavan etäopetuksen aikana mahdollisuus edistää opintojaan ja että keväälle suunnitellut valmistumiset eivät viivästyisi. 

Koulutus- tai oppisopimusopiskelijoiden opinnot jatkuvat työpaikalla, mikäli työpaikan olosuhteet sen mahdollistavat. Opetushenkilöstön antama työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjaus voidaan toteuttaa etävälineitä hyödyntäen. 

Opetushenkilöstö pyrkii pitämään yhteyttä perustutkinto-opiskelijoihin arkipäivisin. Tavoitteena on, että etäopetuksessa syntyy säännöllistä vuorovaikutusta opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden välillä, kun lähiopetuskohtaamisia ei sulkutilan aikana ole. Lisäksi opetushenkilöstö pitää viikoittain tilannetuokioita omille perustutkinto-opiskelijoilleen. Yksilökohtaisia ohjaustuokioita pidetään tarpeen mukaan. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittajien kontaktoinnista sovitaan ryhmäkohtaisesti erikseen. 

Opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksen aikana.

Keudaattori – tukipaja palvelee jokaisessa toimipisteessä klo 9.00 – 14.00 välillä. Sieltä opiskelija saa myös tarvittaessa digitukea.

Opiskelijaravintolat ovat rajoitetusti auki sulkujakson ajan ainoastaan opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä. 

Varsinainen sulkutila alkoi maanantaina 8. maaliskuuta ja jatkuu 11.4.2021 asti KeuSoten (tiedote 24.3.2021) suosituksien mukaisesti.

Keuda seuraa koronavirustilannetta päivittäin ja toimii maan hallituksen, kuntien ja terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä priorisoidaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan terveys etusijalle.

Tämä pitkäaikainen poikkeuksellinen tilanne vaatii meiltä kaikilta edelleen kärsivällisyyttä, välittämistä toinen toisistamme ja uskoa siihen, että tästäkin selvitään.

Lisätietoja: 

rehtori Anna Mari Leinonen, 040 174 4523, annamari.leinonen@keuda.fi

viestintäpäällikkö Hanna Nyrönen, 040 521 8428, hanna.nyronen@keuda.fi

Jaa sivu