Matkailupalvelujen ammattitutkinnossa syvennytään matkailun tulevaisuuteen – Keskiössä turvallisuus ja kestävyys

Nyt on luvassa mahdollisuus syventää osaamistaan matkailualan osalta, sillä Keudassa on käynnissä haku matkailupalvelujen ammattitutkintoon. Ilta- ja monimuoto-opintoina järjestettävä koulutus starttaa syyskuussa 2021.

Koulutussivustolla Keudassa uutta tutkintoa kuvataan seuraavasti: Matkailupalvelujen ammattitutkinto syventää osaamista matkailualan asiakaspalvelutehtävissä. Tutkinto valmentaa opiskelijan suunnittelemaan, tuotteistamaan ja myymään sekä ohjaamaan matkailupalveluja erilaisille kohderyhmille asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Opinnot kestävät noin vuoden verran – riippuen opiskelijan taustasta ja aiemmin hankitusta osaamisesta. Matkailualan opettaja Sari Kilpinen toteaa, että nyt voisi olla monelle hyvä hetki kehittää ja syventää osaamistaan alalla.

”Koronatilanteesta johtuen ihmisiä on joutunut lomautetuksi tai menettäneet työpaikkansa. On hyvä, jos sinulla on jo matkailualan perustutkinto, mutta myös muun alan perustutkinto käy. Tämä on helppo väylä laajentaa osaamistaan, sillä tulevaisuudessa tarvitaan moniosaajia”, Kilpinen kuvailee.

Eli matkailualan työkokemuksen lisäksi myös muu asiakaspalvelutyö toimii hyvänä pohjana tutkinnon suorittamiselle. Kilpinen pohtii, että esimerkiksi myös liiketoiminnan tai jopa lähihoitajan perustutkinto voivat olla hyviä pohjatutkintoja, joista voi jatkaa matkailualan opintoihin. Molemmissa tutkinnoissa asiakaspalvelutyö ja ihmisten kanssa työskentely on keskiössä.

 

Keskiössä turvallisuus ja kestävyys

Koulutuksessa pidetään katse kiinni tulevaisuudessa ja seurataan megatrendien ja trendien vaikutusta matkailuun. Matkailun turvallisuus on koronan aikana ja jälkeen nousemassa entistä tärkeämpään rooliin vastuullisuuden ohella.

Matkailupalvelujen ammattitutkintoon sisältyy kutenkin pakollinen 50 osaamispisteen laajuinen tutkinnon osa Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, jossa käydään läpi perustietoa matkailusta. Sen aikana perehdytään matkailualaan elinkeinona sekä turvallisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueisiin.

”Siksi on matala kynnys lähteä opiskelemaan, vaikka ei olisi matkailualaa ennen opiskellut.”

Kilpinen toteaa, että matkailualan osaajan pitää ymmärtää, miten turvallisuus- ja kestävyysasiat vaikuttavat matkailubisnekseen sekä mikä niiden merkitys on kannattavuuden näkökulmasta. Tulevaisuudessa matkailijat ovat entistä tarkempia ja vaatimukset matkailun osalta kasvavat.

Myös uudet ja erilaiset matkailupalvelut kiinnostavat kuluttajia, joihin alati kehittyvää teknologiaa ja digitalisaatiota tulee sisällyttää. Ammattitutkinnossa syvennytäänkin, miten nämä otetaan huomioon tulevaisuuden matkailussa.

 

Mahdollisuus valita oma polku

Pakollisen tutkinnon osan jälkeen opiskelija voi räätälöidä opinnoissa oman yksilöllisen polun. Opiskelija voi erikoistua esimerkiksi hotellipuoleen, markkinointiin tai kenties ohjelmapalveluun ja tapahtumatuotantoon. Ammattitutkintoon sisältyvät uusina valinnaisina tutkinnon osina Lentokoneen matkustamon asiakaspalvelutehtävissä toimiminen sekä Lentokoneen matkustamon turvallisuusosaajana toimiminen. Näissä esimerkiksi lentoemännäksi haaveilevat opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa ja harjoitusta ammatista.

”Keudassa on tehty päätös, että tarjoamme alan opinnoissa kaikkia tutkinnon osia, jotta opiskelija voi vapaasti valita mieleisensä. Opiskelijalla on siis hyvä mahdollisuus erikoistua tai halutessaan valita sieltä ja täältä.”

Kaikki tutkinnon osat edellyttävät käytännön harjoitusta alan työpaikoissa. Soveltuvan työpaikan löytymiseksi opiskelija voi hyödyntää omia ja Keudan verkostoja.

”Uskon, että kunhan tästä epidemiasta päästään, matkailu lähes räjähtää uuteen nousuun, ja silloin tarvitaan paljon alan ammattilaisia palvelemaan matkailijoita. Nyt on siis erittäin hyvä aika opiskella ja valmistua sopivasti silloin, kun ammattilaisia taas kaivataan kentälle.”

 

Heräsikö kiinnostuksesi? Hae mukaan koulutukseen täältä! 

Jaa sivu