Kolumni Keudasta: Tiimityö on tärkeä osa työelämää

Tiimityön merkitys on suuri alalla kuin alalla ja hyvässä tiimityöskentelyssä on aina kaksisuuntainen liikenne. Toimivassa tiimissä jokainen tiimin jäsen on toisensa vertainen kanssapelaaja.

Tiimityö vaatii joustavuutta, jokaisella tiimin jäsenellä on oikeus ajatella itsenäisesti ja tuoda myös ajatuksiaan esille. Yhdessä tiimityön määrittelyssä sanottiin jotenkin näin: On todennäköisempää, että Suomi voittaa Euroviisut ja miesten jalkapallon MM-kisat samana vuonna kuin se, että tiimin kaikki henkilöt olisivat keskenään samanlaisia.

Tiimin sisällä saa ja pitääkin olla eri mieltä asioista. Hyvään tiimitoimintaan kuuluu joustavuus ja venyminen, monesti paras ratkaisu tehokkaalle toiminnalle on hyvä kompromissi. Kun erilaiset ihmiset ja näkemykset ajatellaan voimavarana, tiimillä on vankka perusta. Vaikka esimiehen tehtävänä on koordinoida ja johtaa tiimin toimintaa, hyvin toimivan tiimin sisällä vallitsee kuitenkin tasa-arvo.

Tiimi voi hyvinkin koostua eri alojen ihmisistä. Pienessä toimipisteessä, esimerkiksi Sipoossa, on ainoastaan yksi tiimi, johon kuuluu kolmen eri koulutusalan henkilöstö. Tämä toimii hyvin ja tekee luontevaksi eri koulutusalojen välisen yhteistyön. Ideoita jaetaan ja kehitetään yhdessä. Hyvin paljon tehdään sujuvaa yhteistyötä myös muihin tiimeihin kuuluvien henkilöiden kanssa (mm. ytot, koulutussuunnittelu, ohjaus- ja opiskelijahuolto, opintotoimisto, toimipisteen yhteiset palvelut ja Enterissä lukion kanssa yhdessä sovittava toiminta).

Tiimiajattelulla voidaan helposti myös hajottaa toimipisteen sisäistä toimintaa. Mikäli toimipisteessä on useampi tiimi, on tärkeää saada informaatio kulkemaan luontevasti eri tiimien välillä. Osa tiimien käsittelemistä asioistahan koskee jollain tavalla koko toimipistettä ja työyhteisöä. Tämä lisää viestinkulun ja tiimien välisen yhteistyön merkitystä.

Tiimityön liiallisessa korostamisessa on vaara, että yksilölliset vahvuudet jäävät varjoon. Tiimien on tärkeää tehdä keskenään yhteistyötä, muuten yhteiseksi asetetut tavoitteet saattavat vääristyä ja tiimit erkaantua liikaa.

Hyvä tiimi huokuu aitoa arvostusta, toisesta välittämistä ja läsnäoloa. Kun tiimin toiminta on luontevaa, voidaan pitää hauskaa, hullutella ja heittäytyä helposti myös epämukavuusalueelle. Huumorikaan ei ole kiellettyä. Tiimityö on myös jatkuvaa oppimista ja on hyvä muistaa, että hyvässä tiimityössä annetaan kaikille tiimin jäsenille tilaa ja mahdollisuus osallistua sekä kehittää vahvuuksiaan ja osaamistaan.​

Tässä pohdiskelin tiimiä ja tiimityötä aika suppeasti omien näkemysteni pohjalta. Tiimityö on tosiasiassa toki paljon laajempi ja moniulotteisempi kokonaisuus.

Tehdään työtämme tiimeissäkin tosissaan, vaan ei liian vakavasti!

Jari Haapala
toimialapäällikkö


 

JH omakuva

Kirjoittaja Jari Haapala työskentelee toimialapäällikkönä Sipoon toimipisteessä. Tutkintovastaavana hän toimii Keudan sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoissa. Toukokuun alusta alkaen vastuututkintoja tulee hänelle lisää pintakäsittelyala, taideteollisuusalat (sisustajat), puuteollisuus, tekninen suunnittelu ja kone- ja tuotantotekniikka.

”Ole oma itsesi, anna toisillekin tilaa ja kuuntele. Aito vuoropuhelu on välttämätöntä  toiminnan kehittämiselle ja työssä jaksamiselle”. Siinä on yksi kannattava toimintaperiaate sujuvaan tiimityöskentelyyn ja esimiestyöhön.


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra75

Jaa sivu