Työelämätorstai: Mentori yrittäjän tukena oppisopimuskoulutuksessa

Yrittäjän on mahdollista kehittää omaa osaamistaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksesta suuri osa tapahtuu omassa yrityksessä töitä tehden ja tarvittavin osin osaamista täydennetään esim. oppilaitoksessa tai verkossa.

Kun yrittäjä hakeutuu oppisopimuskoulutukseen, hän tarvitsee ohjaajakseen mentorin. Mentoriksi voidaan sopia joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Yrittäjän mentorointi tarkoittaa sitä, että mentori tukee ja ohjaa yrittäjää, jotta hän saavuttaisi asettamansa tavoitteen. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on yrittäjän valitseman tutkinnon suorittaminen, mutta samalla myös oman yrityksen kehittäminen ja yrittäjänä kehittyminen.

Mentorin työkaluna on oma kokemus – yrittämisestä, työelämästä ja erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Tehtävänä on myös kannustaa sekä antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta.

Yrittäjä voi löytää mentorinsa joko omista verkostoistaan tai valtakunnallisesta Hyvä Diili -mentoripankista. Tutustu mentoripankkiin: https://mentoripankki.recit.fi/fi

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra76

 

Jaa sivu