Keudan Tulevaisuustyöpaja: ”Asiakas, asiakas, asiakas tarpeineen kaiken a ja o”

Asiakaslähtöisyys ja yhteisen dialogin merkitys nousivat keskiöön Keudan tulevaisuustyöpajassa.

Tulevaisuus haltuun -työpaja 12.4. jatkoi aiemmin aloitettua prosessia.

Työskentelyn teemoina olivat Keudan palvelutarjooman linjaukset ja täydennyskoulutusaihioiden tuottaminen. Tavoitteena oli luoda oppimispalveluja, jotka eivät perustu tutkinnonosaan tai tutkintoon. Työpajan menetelmänä hyödynsimme oppimismuotoilua, jossa luodaan tietoa sosiaalisissa konteksteissa yhdessä muiden kanssa.

Meitä oli laaja joukko mukana muun muassa Keudan johtoryhmä, koulutusjohtajat, asiakkuuspäälliköt sekä yritysten edustajia. Fasilitaattorina toimi Mukamas Oy:n tj Vilma Mutka.

Kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila kannusti yhteiseen keskusteluun siitä, miten vastaamme tulevaisuuden osaamisvaateisiin.

Oppimismuotoilu siivitti pohdintaa tulevaisuudesta

Työpajan ennakkotehtävä orientoi pohtimaan yhteistä ajattelua organisaatiossa. Tilaisuuden alussa keskusteluihin nousivat myös Keudan erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa sekä upeat mahdollisuudet yhteistyölle.

Keskustelimme ryhmissä siitä, mikä on tärkeää ymmärtää yhdessä ja toisaalta, miten meidän on lähestyttävä asiakaslähtöisyyttä. Keskusteluissa esille nousivat muun muassa ennakoinnin ja tuotteistuksen merkitys yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi keskusteluissa korostuivat koulutuksen laatu ja joustavuus.

Entistä rohkeampia kokeiluja uusista koulutuksista

Pohdimme yhdessä, mitä meidän pitäisi lisätä, vähentää, poisoppia tai aloittaa. Lisättävinä asioina esille nousivat muun muassa suunnitelmallisten asiakaskohtaamisten sekä valmiiden tuotteiden ja palveluiden lisääminen. Uusina asioina haluttaisiin aloittaa yhteinen palvelumuotoilu ja entistä rohkeampi uusien koulutusten toteutus.

Vähennettävinä asioina nousivat esille muun muassa päällekkäisen työn tekeminen. Pois opittavina asioina esiintyi muun muassa toive vähentää riippuvuutta järjestelmistä.

Hyvän työn on tärkeää näkyä niin asiakkaille kuin meille itselle

Opimme työpajassa monta asiaa kuten sen, että teemme Keudassa erittäin hyvää työtä ja sen on tärkeää näkyä asiakkaiden lisäksi meille itselle. Lisäksi opimme, että Keuda on aktiivinen, liikkeessä ja haluaa pysyä ajan tasalla.

Toiminnan sujuvuus ja kehittäminen vaatii tekemisen priorisointia, ketteryyttä, dialogia ja asiakastarpeiden ymmärrystä meiltä – asiakkaiden parhaaksi.

Lue myös: Työelämätiistai: Tulevaisuustyöpajassa kannustettiin muutokseen ja yhdessä tekemiseen

 

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi


 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra80

Työelämää varten

Jaa sivu