Keudan opiskelu- ja työskentelyohjeet 3.5.2021 alkaen

Keudan opiskelu- ja työskentelyohjeet                                       30.4.2021

Lähi- ja hybridiopetus

Keudassa siirrytään hallitusti lähiopetukseen jo ensi viikosta (3.5.) lähtien, aiemman 9.5.2021 sijasta, mikäli se on tarkoituksen mukaista ja opiskelijoiden opintoja edistävää sekä mahdollista toteuttaa. Viimeistään 9.5. alkaen lähiopetuksen määrää lisätään, niin että opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitellusti. 

Opettajat ohjeistavat opiskelijoitaan kohdennetusti toimipisteittäin ja tutkinnoittain.

Aikuisten perusopetus jatkuu normaalina lähiopetuksena.

Hygieniasuositusten noudattaminen oppilaitoksessa

•                         Vähänkään sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen/työpaikalle.

•                         Kasvomaskien käyttö kaikissa Keudan tiloissa. Yleinen maskisuositus jatkuu  Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

•                         Aktiivinen käsien peseminen ja käsidesin käyttö

•                         Turvavälien noudattaminen, ei kättelyä tai halaamista

•                         Yskimis- ja niistämishygienia

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 2 metrin turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat töiden ja opetuksen järjestäminen uudella tavalla, kasvomaskien käyttö, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtimalla.

Keudan linjaus; kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa oppilaitoksessa.

Keudan linjaus on, että opiskelijoiden kasvomaskien hankinta tapahtuu omaehtoisesti jokaisen opiskelijan toimesta. Myös Keusoten, OKM:n ja THL:n suosituksen mukaisesti jokainen hankkii maskinsa itse. Jokaisen kunnan tulee kuitenkin huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen.

Keuda on varotoimenpiteenä hankkinut pienen määrän kasvomaskeja toimipisteisiin, joita akuuteissa opetus- ja ohjaustilanteessa voi käyttää, mikäli opiskelijalla ei sellaista ole omaehtoisesti hankittuna.

Yleisötilaisuudet ja kokoukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.4.2021 tekemä tartuntatautilain 58 g mukainen päätös julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevien, ns. korkean tautiriskin tilojen, sulkemisesta oli voimassa 28.4.2021 asti.

Asiakas- ja toimitilojen avautuessa tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.4.2021 antamaa tartuntatautilain pykälään 58 d perustuvaa päätöstä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä. Päätös on voimassa aikavälillä 1.-16.5.2021.

Yleisötilaisuudet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan myös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta. Kokoontumisia on mahdollista järjestää, jos niihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta terveysturvallisuuden varmistamisesta (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä).

Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 15.3.-30.4.2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2021 jatkanut päätöstä aikavälille 1.-16.5.2021.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee toteuttaa siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Keusoten koronasuositukset ja rajoitukset ovat yhtenevät Avin ja linjassa Keudan toiminnan kanssa.

HUOM! Opetustilanne ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Lähipalveluja (mm. ruoka-, aula- logistiikkapalvelut) tuotetaan kaikkia rajoituksia ja suosituksia noudattaen.

Ravintolapalvelut käytössä kaikille asiakkaille kaikkia rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Tarkemmat aukioloajat voi tarkistaa Keudan nettisivulta Opiskelija- ja henkilöstöravintolat.

Etätyön tekeminen

Keudan VAHVA suositus on, että ne työtehtävät, jotka eivät edellytä oppilaitoksessa paikalla olemista, tehdään etätyönä.

Kokoukset pyritään järjestämään etänä aina, kun se on mahdollista. Kasvokkain tapahtuvissa kokoontumisissa on muistettava kasvomaskit ja hygieniasuositukset.

Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään järjestämään tapaamiset etänä. Ulkopuolisten oleskelua tiloissa tulee mahdollisuuksien mukaan minimoida ja pyrkiä järjestämään tapaamiset etänä. Sisäisenä kokouskäytäntönä suositaan etäkokoontumista.

Taukotiloissa tai muissa yleisissä tiloissa oleskeltaessa tulee muistaa kasvomaskit ja hygieniasuositukset. Yleisissä tiloissa ei tule oleskella turhaan.

Jaa sivu