Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden laajeneminen (myös hakeutumisvelvollisuus) tulee voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Se koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka ovat keväällä 2021 perusasteen 9. luokalla. Uudistus tapahtuu asteittain. Jatkossa oppivelvollisuus koskee aikaisempien oppivelvollisten lisäksi aina uutta ikäluokkaa eli peruskoulun yhdeksänneltä luokalta tulevia. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Vastuu nuoren oppivelvollisuuden jatkumisesta on perusopetuksen järjestäjällä, toisen asteen koulutuksen järjestäjällä, huoltajilla ja asuinkunnalla. Perusopetuksen järjestäjä valvoo sijoittumista siihen asti, kunnes oppivelvollinen on todistetusti aloittanut toisella asteella opinnot. Tämän jälkeen vastuu opiskelijan valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Huoltajan tai muun laillisen edustajan vastuulla on huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutta. Jos nuori on valvonnasta huolimatta jäänyt vaille opiskelupaikkaa tai keskeyttää toisen asteen opinnot vailla uutta opiskelupaikkaa, asuinkunta on vastuussa ohjauksesta ja saattamisesta tarvittavien palveluiden piiriin.

OPPIVELVOLLISUUTTA VOI KEUDASSA SUORITTAA

  • ammatillisessa koulutuksessa,
  • nivelvaiheen koulutuksissa (Valma, Perusopetuksen lisäopetus)
  •  Kansanopistovuosi Pekka Halosen akatemiassa

Tulossa on vuonna 2022 uusi Tuva-koulutus, joka yhdistää edellä luetellut nykyiset nivelvaiheen koulutukset.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen (kaksoistutkinto)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä prosesseja suunnitellaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä kevään ja kesän 2021 aikana.
Lisätietoja voi kysyä

Jaa sivu