Työelämätiistai: ”Yrittäjyyskasvatus on mentaalista asennetta ja yhteistä tekemistä positiivisella otteella”, toteavat yrittäjyyskasvatusta kehittäneet

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa kehitysjohtajana toiminut Anneli Manninen oli keskeisessä roolissa YES-toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen käynnistämisessä Keski-Uudellamaalla ja Keudassa kymmenen vuotta sitten.

Hyvä tahtotila edisti Mannisen mukaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä eri toimijoiden – muun muassa kuntien ja yrittäjien – kesken. Opettajat toivat yhteistyöhön käytännön näkökulmaa.

”Kun kunnat olivat luoneet yhteisen tahtotilan, pyydettiin Keudaa sen toteuttajaksi. Huolehdimme muun muassa koordinoinnista ja toiminnan resursseista”, Manninen kertoo.

Parhaillaan Anneli Manninen tekee väitöskirjaa Estonian Business Schooliin mikroyritysten kehittämisestä. Hän työskentelee apurahatutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa.

Mentaalista asennetta ja kulttuurin muutosta

Yrittäjyyskasvatus edellyttää Mannisen mukaan strategiatyötä ja yhteistä pohdintaa. Omistajien tahtotila ja sidosryhmien ja yritysten mukana olo on tärkeää. Ammatillinen koulutus ja opetussuunnitelma antavat hyviä edellytyksiä työhön. Kyse on mentaalisesta asenteesta ja kulttuurisesta muutoksesta.

”Onnistuakseen yrittäjyyskasvatus vaatii innostusta, kannustavaa ilmapiiriä ja käytännön esimerkkejä. Tarkoitus on antaa oppijoille työelämän edellyttämiä valmiuksia. Tähän opettajat tarvitsevat työkaluja”, Anneli Manninen toteaa.

Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on positiivinen

Yrittäjyyskasvatus on kehittynyt Suomessa. Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusten mukaan yrittäjyyden merkitys nuorille on nousussa ja erilaiset yritysmuodot yleistyvät.

”Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat parantuneet. Yrittäjämäisten valmiuksien vahvistaminen on tärkeää”, Manninen kannustaa.

 

Kuva Rytkoelae8935

Yhteistyötä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria

Yksi strategian toteuttajista käytännössä on Tiina Rytkölä, joka toimi YES Keski-Uusimaan aluepäällikkönä vuodesta 2016 kevääseen 2020. Yhteistyössä oli mukana yhteensä kahdeksan kuntaa. Aluetyöhön nivottiin YES-lukiot työelämään -hanke. Ammatillisia toimijoita edustivat Keudan lisäksi Ammattiopisto Spesia ja Hyria koulutus.

”Edistimme yrittäjyyskasvatusta perus- ja toisella asteella. Perusasteella tiivistimme kuntien yhteistyötä. Lukiohankkeessa kehitimme yrittäjämäistä toimintakulttuuria pilottilukioiden kanssa”.

 Parhaillaan Tiina Rytkölä toimii tuntiopettajana Hyvinkäällä Puolimatkan yhtenäiskoulussa.

Yrittäjyyskasvatus parhaimmillaan yhdessä tekemistä

Yrittäjyyskasvatus on Tiina Rytkölän mielestä parhaimmillaan yhdessä tekemistä. 

”Perusasteelle ja lukioihin yrittäjyyskasvatus toi verkostoja lähiympäristön kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ammatillisella puolella kokosimme yhteen verkoston lisäksi osaamista ja tekemistä”.

Arjessa yrittäjyyskasvatus voi näkyä eri käsitteinä, joka istuu omaan toimintakulttuuriin esimerkiksi koulussa.

”Esimerkiksi vahvuuspedagogiikassa halutaan korostaa potentiaalia, mihin nuoret pystyvät. Nuoret pitävät toimintaa valtavan tärkeä, sillä he voivat tuoda omaa osaamista esille uudella tavalla”.

Kertynyt osaaminen hyötykäyttöön

Oppilaitoksen johdolla on keskeinen rooli yrittäjyyskasvatuksen onnistumisessa. Johto varmistaa kehittäjien ja opettajien resurssit ja viestii tavoitteista. 

”Positiivisen asenteen lisäksi yrittäjyyskasvatuksessa tarvitaan resursseja, kuten opettajille merkittyä työaikaa”, Rytkölä painottaa.

Yrittäjyyskasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet. Tiina Rytkölä kannustaa uusija toimijoita näkemään vanhatkin asiat uudella tavalla. 

”Kertynyt osaaminen on valtava potentiaali. Se on vahva pohja kehittää uusia asioita”.

YES on valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista vahvistamalla yrittäjämäistä toimintakulttuuria, valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta ja rakentamalla koulu – yritysyhteistyötä. YES on kumppani kunnille, koulutuksen järjestäjille, työelämälle ja muille yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille.
Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa. (Lähde YES 2020.)

 


Anne Öhman, anne.ohman (at) keuda.fi

Anneli Mannisen kuva: Birgitta Ruuti
Tiina Rytkölän kuva: Maarit Tiala

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra82

Työelämää varten

Jaa sivu