Keuda on vahvasti mukana jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisessä

Keuda

Opiskelu

Keuda on vahvasti mukana jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisessä

Julkaistu: 7.5.2021

 – sekä pitkäaikaistyöttömien osallistumisen edistämisessä Keski-Uudellamaalla.

Keuda on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 150 000 euron avustuksen Jatkuvan oppimisen hankkeeseen 1.2.2021 – 30.6.2023 väliselle ajalle. Yhteistyössä on mukana Keudan omistajakunnista Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Sipoo sekä alueen Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut.

”Hankkeen tavoitteena on kehittää Keudan, sen omistajakuntien työllisyyden hoidon yksiköiden ja alueen, sekä TE-palveluiden yhteistyötä. Yhteistyöllä edistetään erityisesti pitkäaikaistyöttömien osallistumista jatkuvaan, oman osaamisensa kehittämiseen. Tärkeänä tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa Keski-Uudenmaan kuntien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä”, kertoo Keudan rehtori Anna Mari Leinonen.

Työllisyydenhoidon asiakkaille tarjotaan hankkeen myötä aiempaa laajemmin koulutuspalveluita, joissa hyödynnetään myös Keudan tuottamaa vapaan sivistystyön tarjontaa. Palveluprosessia tehostetaan ja palveluohjauksen tueksi luodaan alkukartoitusmalli, jonka avulla tunnistetaan selkeämmin asiakkaiden aiempi osaaminen. Dialoginen, digitaalinen ohjaustyökalu rakennetaan verkoston käyttöön sekä palveluohjaukseen, että osaamisen tunnistamiseen.

”Tämä edistää pitkäaikaistyöttömien rekrytoitumista jopa eri toimialoille aiempaa osaamista paremmin huomioiden”, kuvaa Leinonen.

Henkilökohtaisen kontaktoinnin määrää palvelun asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille ja muille erityisryhmille lisätään. Opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa tuetaan mm. osaamiskartoituksella, osaamisen tunnustamisella ja vahvuuksien varaan rakennettavalla kehittämissuunnitelmalla.

Hankkeen aikana kehitetään aktiivisesti eri toteutusmuotoja ja palveluprosesseja vastaamaan paremmin niin asiakkaan kuin työnantajan tarpeita, kuten rakentamalla työvalmennusmalleja työllistymisen lisäämiseksi.

”Ammattiohjaajien jalkautuvaa roolia kasvatetaan ja asiakkaita voidaan ohjata myös suoraan työelämään, jolloin koulutusmuodoksi muodostuu oppisopimus”, kertoo projektin vetäjä, Keudan opinto-ohjaaja Sari Aarnio.

Lisätietoja:

rehtori Anna Mari Leinonen, 0401744523, annamari.leinonen(at)keuda.fi  

opinto-ohjaaja Sari Aarnio, 040 174 4442, sari.aarnio(at)keuda.fi


2020 laatupalkinto intra85


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Keuda

Opiskelu

Jaa sivu