Keudan Startti ammattiin -koulutuksessa löydät oman polkusi

Konkreettista tukea oman urapolun löytämiseen, mahdollisuuksien avartamista, vahvuuksien ja osaamisen sanoittamista, tietoa eri koulutusaloista ja työllistymismahdollisuuksista – Näitä kaikkea ja vielä lisääkin tarjoaa Keudan Startti ammattiin -koulutus. Koulutus on tarkoitettu 20-29 -vuotiaille nuorille, jotka eivät ole vielä suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Koulutus alkaa neljän viikon starttijaksolla, jonka aikana yhdessä opiskelijan kanssa laaditaan realistinen ja motivoiva urasuunnitelma. ”Urasuunnitelma sisältää niin osaamisen hankkimisen kuin työllistymisen vaihtoehdot” kertoo koulutuksen vastuuopettaja Aulis Veteläinen. Urasuunnitelman selkiinnyttämiseksi koulutuksessa tutustutaan eri ammatti- ja opiskelualoihin sekä erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin ja tehdään vierailukäyntejä yrityksiin ja oppilaitoksiin. Opiskelijoiden käsitykset omista mahdollisuuksista ja resursseista vahvistuu ja opiskelijat saavat tietoa siitä, miten jo hankittu osaaminen huomioidaan ja miten sitä hyödynnetään ammatillisessa koulutuksessa. Punaisena lankana tämän päivän ammatillisessa koulutuksessa on se, että opiskelija hankkii vain puuttuvaa osaamista.

Koulutuksen opinto-ohjaaja Katri Honkasalolle antoisinta työssä on opiskelijan kohtaaminen. Opinto-ohjaaja ja opettaja kuuntelevat opiskelijoita herkällä korvalla ja vastaavat niihin kysymyksiin, joita opiskelijoilla herää opinnoista tai tulevista työtehtävistä. ”EI pakoteta, ei tehdä puolesta, vaan mahdollistetaan!” Etukäteen valmisteltua koulutussuunnitelmaa räätälöidään opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Katri-opo kertoo saaneen opiskelijoilta hyvää palautetta erityisesti osaamisen ja vahvuuksien sanoittamisesta ja yksilö- ja ryhmäkeskustelujen ansiosta oman urapolun löytymisestä.

Oman kiinnostuksen mukaisen alan löytyminen on iso juttu! Arvokkain palaute myös ryhmän vetäjille on se, kun opiskelija löytää itseään kiinnostavan alan, ehkä useamman kokeilujen ja keskeyttämisten jälkeen.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään Digilukuseula, jonka toteutuksesta ja arvioinnista vastaa erityisen tuen koordinaattori Marjo Liete. Lisäksi tarvittaessa opiskelijoille tarjotaan tukea suomen kielen opintoihin. Myös opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Starttijakson jälkeen opiskelijoilla on mahdollista 12 viikon ajan tutustua tarkemmin valitsemaansa alaan tai aloihin. Nämä ammattijaksot toteutetaan alan ammattiopettajan johdolla Keudassa tai työpaikan työtehtävissä. Vaihtoehtojen kirjo Keudassa on laaja: autoala, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, rakennusala, talotekniikka, logistiikka, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja catering-ala, sosiaali- ja terveysala, liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka sekä puutarha-ala. Ammattijakson aikana osa opinnoista tehdään erilaissa työpajoissa, verkko-opintoina tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Koulutuksen aikana suoritetaan myös alan tehtävissä tarvittavia korttikoulutuksia, esimerkkinä hygieniapassi ja työturvallisuuskortti.

Mikäli opiskelija haluaa jatkaa opintoja ja hänen opiskeluvalmiutensa tukevat alavalintaa, opintoja voi suoraan jatkaa tutkintotavoitteisesti Startti ammattiin -koulutuksen päättymisen jälkeen. Opintojen aloittamisesta sovitaan TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Osaamisen hankkiminen ja oman tulevaisuuden pohtiminen on ajankohtaista aina. Opiskelijalta toivotaan innostusta ja motivaatiota oman tulevaisuuden urapolun pohtimiseen – Keudan asiantuntijoiden ohjauksessa vaihtoehdoista rakennetaan jokaiselle oma tulevaisuuden urapolku. Tutustu koulutukseen ja hae mukaan. Tervetuloa Keudaan – löydä meillä oma polkusi!

Lue lisää ja hae opiskelemaan:

Startti ammattiin – alle 30-vuotiaille nuorille | Keuda.fi

Teksti: Sari Aarnio


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra86

Jaa sivu