Työelämätiistai: Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät: ”Kannusta ja luota opiskelijoihin”

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa yritystoiminnan koordinaattorina vuodesta 2019 alkaen toiminut Tiina Myrsky kehittää ja toteuttaa yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

”Mielekkäitä toimintamalleja löytyy esimerkiksi osuuskuntatoiminnasta tai Nuori Yrittäjyys -toiminnasta”, hän kertoo.

Tiina Myrskyllä on kahdentoista vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksesta. Kokemuksia hän ammentaa myös kaksikymmenvuotisesta yrittäjän urastaan. Lisäksi hän on mukana Keravan yrittäjyyskasvatustyöryhmässä ja valtakunnallisessa YES -ammatillisten oppilaitosten yrittäjyysverkostossa.

Ongelmien ratkaisua ja asiakaspalvelua

Yrittäjyyskasvatus innostaa mukaansa. Hyvien kokemusten kautta toiminta on laajentunut. Useilla Keudan toimialoilla on yrittäjämäistä toimintaa muun muassa autokorjaamopalvelut, kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut sekä koirahotelli Haukkula. Myös Keudan rakennusalalla on hyviä kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta.

”Opettajat ovat äärimmäisen kiinnostuneita uusista oppimisympäristöistä ja löytämään uusia toimintamalleja. Yhteistyö on hedelmällistä ja innostavaa”, Tiina Myrsky toteaa.

Kaikki lähtee siitä, että opiskelijat ottavat vastuuta toiminnasta ja huolehtivat itsenäisesti muun muassa asiakaspalvelusta.

Kannusta ja luota opiskelijoihin

Yrittäjyyskasvatus opettaa opiskelijalle muun muassa työelämätaitoja, motivaatiota ja rohkeutta, mutta myös sietokykyä.

”Opiskelijat ovat ymmärtäneet, että tarvittaessa tehdään korjausliikkeitä”, Myrsky toteaa.

Opiskelijoiden on hyvä tietää, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tarkoittavat sekä työntekijän että yrittäjän näkökulmasta. Myös yrittäjyys on erinomainen mahdollisuus työllistyä tulevaisuudessa.

”Toivoisinkin, että yrittäjyyttä tuotaisiin yhtenä vaihtoehtona esille uraohjauksessa.”

Tiina Myrsky kannustaa kokeilemaan ja luottamaan opiskelijoihin.
”Kun annetaan vastuu opiskelijoille, kyllä he sen myös kantavat.”

Leena Rattya 14R 1

Opetusta ammatissa tarvittavia taitoja varten

YES Keski-Uudenmaan aluepäällikkönä syksyllä 2020 aloittanut Leena Rättyä näkee tärkeäksi valmistaa opiskelijoita tulevaan ammattiin ja siksi opettaa ammatissa tarvittavia taitoja.

”Arvonluonnin idea tulisi olla sisäänkirjoitettuna opintoihin. Miten esimerkiksi äidinkielestä on hyötyä työelämässä.”

Rättyä on toiminut muun muassa opettajana steinerkoulussa, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja peruskoulussa sekä yrittäjyyskasvatuskoordinaattorina Mäntsälässä. Parhaillaan hän tekee väitöskirjaa yrittäjyyskasvatuksesta Helsingin yliopistoon aluepäällikön työn ohella.

Vuorovaikutuksen ja dialogin vahvistamista toimijoiden välillä

Alueellisesti Leena Rättyä pyrkii vahvistamaan vuorovaikutusta ja avointa dialogia yhdeksän kunnan elinkeinoelämän, yrittäjien, kolmannen sektorin ja oppilaitosten välillä.

”Olennaista on luoda yhteinen kieli, jotta kaikilla on ymmärrys siitä, mitä yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan ja miksi se on tärkeää.”

Omassa roolissaan hän näkee tärkeäksi kentän tuntemisen.

”Olen paneutunut erityisesti kuntien toimintatapoihin ja käsitykseen yrittäjyyskasvatuksesta. Kunnat ovat erilaisissa tilanteissa ja etenemme niiden ehdoilla”, Leena Rättyä toteaa.

Keudassa Leena Rättyä ja Tiina Myrsky suunnittelevat tiimeille omia yrittäjyyskasvatuksen iltapäiviä.

Yhteisöllisyys on ratkaiseva tekijä

Yrittäjyyskasvatus on pedagogiikan muoto, joka tunnistaa oppilaiden ja opiskelijoiden erilaiset temperamentit. Kukin ikäluokka vaatii Leena Rättyän mukaan oman pedagogiikan ja olennaista on tunnistaa yksilön vahvuudet. Tärkeää on, että opiskelija itse hahmottaa, missä on hyvä. Parhaimmillaan syntyy onnistumisen tunteita ja asennetta.

”Vahvuuksien tunnistaminen tapahtuu ryhmissä. Yhdessä opetellaan muun muassa neuvottelutaitoja. Pitkät prosessit opettavat myös pettymystä, sinnikkyyttä ja ryhmän voimaa”, Leena Rättyä kertoo.

Rättyä näkee yhteisöllisyyden ratkaisevaksi tekijäksi yrittäjyyskasvatuksessa. Toimijoilla on tärkeä rooli vahvistaa opiskelijoiden itsetuntoa ja minäpystyvyyttä.

”Sydämenpalo näkyy opiskelijoiden silmissä, kun he onnistuvat.”

Lue juttusarjan ensimmäinen osa: Työelämätiistai: ”Yrittäjyyskasvatus on mentaalista asennetta ja yhteistä tekemistä positiivisella otteella”, toteavat yrittäjyyskasvatusta kehittäneet | Keuda.fi

YES on valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista vahvistamalla yrittäjämäistä toimintakulttuuria, valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta ja rakentamalla koulu – yritysyhteistyötä. YES on kumppani kunnille, koulutuksen järjestäjille, työelämälle ja muille yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille.
Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa. (Lähde YES 2020.)

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi

Tiina Myrskyn kuva: Ulla Brandt

Leena Rättyän kuva: Maiju Pohjanheimo


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra94

Työelämää varten

Jaa sivu