Työelämätiistai: Osaamisella elinvoimaa alueelle

Opetushallituksen ennakointifoorumi (2019) listaa tulevaisuuden tärkeimmiksi osaamisiksi vuorovaikutteisen ja asiakaslähtöisen palvelun kehittämisosaamisen sekä digitalisaatioon liittyvän osaamisen. Lisäksi kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä perustaito tulevaisuudessa erityisesti teollisilla aloilla.

Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille sekä kilpailukyvylle ja taloudelliselle kestävyydelle. Kehittymisen edellytys on oppia alati.

Osaamisen kehittäminen uudistaa työelämää

Sitra (2021) on tutkinut elinikäistä oppimista. Selvityksen mukaan suomalaiset kokevat elinikäisen oppimisen perusoikeudeksi ja laajan yleissivistyksen arvoksi itsessään. Oppiminen herättää ihmisissä uteliaisuutta ja innostusta. Uusi osaaminen syntyy entistä useammin muuttuvassa työelämässä.

Suurimmat esteet osaamisen kehittämiselle liittyvät rahan ja ajan puutteeseen. Korkea koulutustaso korreloi osaamisen kehittämisen kanssa, kun taas matalammin koulutetut vastaajat kokevat mahdollisuutensa heikommiksi. (Sitra 2021.)

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa kehittymistä.

Ammatillinen koulutus luo mahdollisuuksia

Ammatillisen osaamisen kehittäminen vastaa osaltaan tulevaisuuden tarpeisiin.  Osaamisen kehittäminen uudistaa työelämää ja luo siten mahdollisuuksia työllistymiselle ja tuottavuuden kasvulle.

Uusia osaajia tarvitaan useille eri aloille. Lisäksi työmarkkinoilla olevien osaamista on kehitettävä aktiivisesti. Alan ja työtehtävien vaihtaminen on mahdollista ammatillisen koulutuksen avulla.

Alueen elinvoima syntyy yhteistyössä

Osaaminen vaikuttaa moneen ja on yksi keskeisimpiä elinvoimatekijöitä. Alueen elinvoima syntyy yritysten, kunnan, oppilaitosten ja erilaisten yhteisöjen kykyyn uudistaa ja hyödyntää osaamista yhdessä.

Ammatillinen koulutus ja sieltä saatava osaaminen on tärkeä menestyksen tekijä. Esimerkiksi Keuda kouluttaa digitaalisen oppimispolun avulla eri toimialojen ammattilaisista rohkeita teknologian käyttäjiä. Kestävä kehitys taas näkyy aktiivisena ilmasto- ja ympäristötyönä: tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi.

Ammatillinen koulutus tuo osaajia työelämään tai kehittää jo työelämässä olevia. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittyä ammatilliseksi erikoisosaajaksi tai hyödyntää täydennyskoulutuksia.

Meillä on hienot puitteet osaamisen uudistamiselle, verkottuneelle yhdessä oppimiselle ja innovaatioiden syntymiselle, jota ammatillinen koulutus osaltaan tukee. Miten sinä kehittäisit omaa tai organisaatiosi työntekijöiden osaamista ammatillisen koulutuksen avulla?

Teksti: Anne Öhman, anne.ohman (at) keuda.fi

 


 

Lähteet

Opetushallitus. 2019. Osaaminen 2035. Osaaminen 2035 | Opetushallitus (oph.fi)

Sitra. 2020. Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kysely. Kaikenikäiset nauttivat oppimisesta – kolme neljästä myös luottaa kykyihinsä – Sitra


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra101

 

Jaa sivu