Etäopiskelu koettiin poikkeusaikana Keudassa toimivaksi

Kuvituskuva. 

 

– ja edisti ammatillisen tutkintokoulutuksen opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Keudassa toteutettiin huhtikuussa 2021 toinen poikkeusolojen etäopetusta ja -ohjausta koskeva opiskelijakysely, johon vastasi 597 opiskelijaa. Aiempi kysely toteutettiin vuosi sitten, toukokuussa 2020.

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 57 % on saanut edistettyä poikkeusolojen aikana tutkintotavoitteisia ammatillisia opintojaan hyvin tai erittäin hyvin. 66 % opintoja suorittavista vastaajista koki saaneensa päivittäistä etäopetusta ja ohjausta hyvin tai erittäin hyvin. Vastuuopettajan yhteydenpito opiskelijaan oli toteutunut vastaajien mielestä 72 % hyvin tai erittäin hyvin.

Kysyimme vastaajilta: ”Kuinka monta tuntia keskimäärin päivässä olet saanut etäopetusta ja ohjausta verkon välityksellä?” Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 60 % on saanut keskimäärin päivittäin etäopetusta ja ohjausta verkon välityksellä 3-4 tuntia tai yli 5 tuntia. Viimekeväiseen 2020 toteutettuun kyselyyn verrattuna muutosta positiiviseen on tapahtunut, silloin vain 28 % vastaajista koki saaneensa päivittäin etäopetusta ja ohjausta verkon välityksellä 3-4 tuntia tai yli 5 tuntia.

”Opetuksen sisältöön ja laadukkuuteen olemme panostaneet suurella sydämellä, kun viime syksynä selvisi, että hybridiopetuksemme tulee koostumaan pitkälti etäopinnoista pandemiatilanteen heikkenemisestä johtuen. Tarjosimme henkilöstöllemme monipuolisesti pedagogista tukea ja kannustimme opettajia aktiivisesti hyödyntämään digitukea, jotta he voisivat tarjota opiskelijoille laadukasta ja syventävää opetusta osaamisensa kehittämiseen. Tässä olemme tuloksien valossa myös onnistuneet hienosti”, rehtori Anna Mari Leinonen iloitsee.

Itsenäiseen opiskeluun tutkintotavoitteisia opintoja suorittavat opiskelijat ovat käyttäneet päivittäin aikaa lähes yhtä paljon molempien kyselyjen tarkasteluajanjaksoilla, 62 % arvioi käyttävänsä 1-2 tuntia aikaa opetuksen lisäksi, neljännes 25 % käytti yli 3 tuntia ja 13% ei lainkaan.

Noin 22 % ammatillisia opintoja suorittavista ja 31 % valmentavan koulutuksen (valma) opiskelijoista kokee voineensa normaalia huonommin poikkeusolojen aikana. Heidän määränsä on hiukan noussut viime keväästä, vaikka edelleen 60 % ammatillisia opintoja suorittavista ja 45 % valma-opiskelijoista kokee voivansa yhtä hyvin kuin aiemminkin. Lisäksi 18 % ammatillisia opintoja suorittavista ja 24 % valma-opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja.

Avoimissa palautteissa opiskelijat kiittelivät mm. sitä, että oppitunteja on nauhoitettu, jolloin niitä voi palata katsomaan myöhemmin uudestaan. Etäopetuspäiviltä opiskelijat toivoivat mm. riittävän jäsenneltyä ja vaihtelevaa ohjelmaa sekä sitä, että opettaja on saatavilla ja yhteyksissä opiskelijoihinsa henkilökohtaisesti päivittäin.

Etäopetusta ja sähköisiä välineitä toivottiin hyödynnettävän jatkossakin muun opetuksen rinnalla.

”Näiden kehittämistä jatkamme myös tulevaisuudessa ja pyrimme tarjoamaan monipuolisia pedagogisia oppimisympäristöjä. Lisäksi vahvistamme edelleen resursseja ja tarjoamme tukea sitä eniten tarvitseville aiempaa kohdennetummin”, Leinonen kiteyttää.                    

Lisätietoja:

rehtori Anna Mari Leinonen, 040 174 4523, annamari.leinonen(at)keuda.fi 

viestintä- ja markkinointipäällikkö Hanna Nyrönen, 040 521 8428, hanna.nyronen(at)keuda.fi  

2020 laatupalkinto intra112


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Jaa sivu