Työelämätorstai: Nivos Oy:n ja Keudan yhteistyöprojektina toteutettiin kampanja menekin edistämiseksi

Keudan opiskelijoiden Nivos Oy:lle toteutettu menekinedistämiskampanja vahvisti näkemyksiä ekologisuuden merkityksellisyyden kasvusta päätöksen teossa.

231 kuluttaja-asiakasta eri juna-asemilla vastasi Nivos Oy:n ja Keudan yhteistyöprojektina toteutettuun menekinedistämiskampanjaan, joka toteutettiin Keudan liiketalouden opiskelijoiden kanssa tänä keväänä.18 projektissa mukana ollutta opiskelijaa sai aidon työelämäkokemuksen yrityksen toiminnasta.  

 Nivos Iikka ja Kirsi kopio

Kuvassa  Keudan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen ja  Nivos Oy:n sähkömyynnin myyntipäällikkö Iikka Laurikainen.

”Opiskelijat suorittivat projektin myötä hyväksytysti vapaavalintaisen 15 osaamispisteen laajuisen projektissa toimiminen -tutkinnon osan”, iloitsee Keudan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen

Opiskelijat pääsivät asiakaskohtaamisten aikana konkreettisesti kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja saadakseen vastauksia Nivoksen kuluttajakyselyyn. Kyselyitä toteutettiin neljällä eri juna-asemalla (Kerava, Järvenpää, Mäntsälä ja Hyvinkää).  

 

 Nivos Iikka kopio

  ”Opiskelijat saivat toiminnastaan konkreettisten kohtaamisten kautta suoraan palautetta niin onnistumisista kuin kehityskohteista. Haastatellut ihmiset kokivat nämä kohtaamiset arvokkaaksi ja tärkeiksi, sekä fyysisen läsnäolon että kiireettömän haastatteluajan myötä. Opiskelijoille konkretisoitui, kuinka aktiivinen ja positiivinen lähestyminen tuottaa hyviä tuloksia ja että ihmiset ovat silloin valmiita pysähtymään hetkeksi”, toteaa Nivos Oy:n sähkömyynnin myyntipäällikkö Iikka Laurikainen, joka oli itse mukana tapahtumissa alusta loppuun.   

 Vastaajilta kysyttiin muun muassa, ”Millaisia ympäristötekoja he arjessaan tekevät, jolloin 46 % vastaajista mainitsi kierrätyksen ja/tai lajittelun, lisäksi 35 % vastaajista mainitsi liikkuvansa kävellen tai pyöräillen”, kertoo Laurikainen.  

 Energiaan ja sähköntuotantoon liittyen vastaajat kokivat tärkeinä hiilijalanjälkeen ja ilmastoon vaikuttavat toimet (27 % vastaajista) energian säästäminen (25 %) ja energian hinta (24 %). Kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän ekologisuus ja hinta ei olekaan välttämättä se kaikista ratkaisevin tekijä. Ihmiset ottavat aiempaa enemmän huomioon minkälaisen maailman jättävät tuleville sukupolville, jolloin myös omiin kulutustottumuksiin kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota.   

 ”Jatkuva tiedottaminen ja asioista puhuminen lisää tietoisuutta, kuten tämän projektin myötä tapahtunut jalkautuminenkin. Kampanjan tuloksia tullaan hyödyntämään meidän asiakassuhdeviestinnässämme muun muassa uutiskirjeissä, joissa nostetaan esiin ekologisuuden ja ympäristön kuormittumiseen liittyvää tietoisuutta sekä käytännön läheisiä, arkeen soveltuvia ohjeita. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tekemään ympäristöystävällisiä valintoja liittyen sähkösopimukseen ja energia-asioihin”, Laurikainen kiteyttää.  

 

Nivos opiskelija Marcel Kulmala kopio

Marcel Kulmala, yksi projektiin osallistuneista liiketoiminnan opiskelijoista oli haastattelemassa menekinedistämiskampanjassa kuluttaja-asiakkaita juna-asemilla.  

 ”Kampanjaan oli todella kivaa osallistua, se oli konkreettista, käytännön tekemistä ja siinä pääsi käyttämään markkinointi- ja asiakaspalvelutaitoja. Itselle jäi tosi hyvä fiilis keskusteluista asiakkaiden kanssa”, Marcel toteaa.  

 Marcelin liiketoiminnan opinnot käynnistyivät Keudassa 2019. Opinnot ovat edenneet niin hyvin, että hänen onkin tarkoitus valmistua ensi talven aikana. Marcel on viihtynyt opinnoissaan hyvin, erityisesti hän pitänyt työelämän oppimisjaksoista, joissa pääsee konkreettisesti tekemään ja oppimaan. Nivoksen menekinedistämiskampanjan lisäksi hän on ollut kaupan alalla teollisen myynnin parissa työelämässä oppimassa. Tulevalle syksylle Marcel etsii vielä työelämän oppimisorganisaatiota, jossa pääsisi syventämään liiketalouden osaamistaan ja valmistumisen jälkeen hakeutua liiketalouden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun.  

 ”Keudassa opiskelu on ollut poikkeuksellisesta ajasta huolimatta toimivaa. Olen pystynyt osallistumaan sekä etäopintoihin että hybridimalliin, jossa olemme olleet vuoroin etäopinnoissa, välillä lähiopetuksessa sekä työelämän oppimisjaksoilla. Opintoni ovat edenneet suunnitellusti, ja ensi talvena valmistuminen todennäköistä”, Marcel kertoo.    

  


 

Lisätietoja:  

Keuda: 

Myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen,

050 4150857, kirsi.talikainen(at)keuda.fi    

Nivos Oy: 

Sähkömyynnin myyntipäällikkö Iikka Laurikainen, 

040 8294784, iikka.laurikainen(at)nivos.fi      

 


 

 www.nivos.fi 

Ratkaisuja iisiin arkeen nivosmeiningillä. Me Nivoksella viemme vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Nivomme yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita, jotta asiakkaamme voivat huoletta keskittyä heille tärkeisiin asioihin. Nimemme takana puurtavat nivoslaiset; osaavat ja omistautuneet ammattilaiset ja olemme ihmistemme näköinen yritys. Tapaamme toimia kutsumme nivosmeiningiksi. Koko konsernissa nivoutuvat yhteen monipuolinen toimintamme: energiaverkot, energia- ja lämmitysratkaisut, netti sekä vesihuolto. Nivos Oy:n tytäryhtiöitä ovat Nivos Energia Oy, Nivos Palvelut Oy, Nivos Verkot Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy. Nivos-konsernin omistaa Mäntsälän kunta. 

 

www.keuda.fi 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä. 

 

 2020 laatupalkinto intra117

 

Työelämää varten

Jaa sivu