Työelämätiistai: Yhteistyötä pk-yritysten kanssa – miten voimme auttaa?

Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrin (2021) mukaan lähes 40 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja 25 prosenttia ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yli puolet vastaajista on maininnut osaamisen ja tietopohjan vahvistumisen selkeimmäksi yhteistyön tulokseksi.

Vastaavasti Sitran kyselyyn (2021) vastanneista yrityksistä noin 20 prosenttia kertoo tekevänsä säännöllistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yrityksillä on suuri tarve löytää uusia osaajia tai varautua tulevaisuuden osaamistarpeisiin, edistää alueellista elinvoimaa ja toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Miksi oppilaitos-yritysyhteistyötä ei tehdä enempää? Sitran kyselyn mukaan erityisesti suuremmat yritykset tekevät oppilaitosyhteistyötä, mutta pienimmät yritykset kokevat usein, ettei yhteistyö ole tarpeellista tai mahdollista ja että liiketoiminta, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien osaajien hankkiminen kehittyvät paremmin muulla tavalla. Myös ajankäyttöön liittyvät haasteet korostuvat kyselyn vastauksissa.

Miten vahvistaisimme yhteistyötä pk-yritysten kanssa?

Miten tavoittaisimme yritykset entistä paremmin? Meillä ammatillisten koulutusten järjestäjillä on paljon annettavaa ja innostavia tarinoita kerrottavana onnistuneesta osaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä. Niistä on syytä jatkossakin viestiä yrityksille laajasti ja työelämälähtöisellä kielellä. Haluamme tehdä palvelujen ja yhteyshenkilön löytämisen yrityksille mahdollisimman vaivattomaksi.

Miten vahvistaisimme kaiken kokoisten yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä? Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat palveluita yrittäjän oman ja yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yksinyrittäjien määrän kasvaessa on tärkeä olla mukana samoissa verkostoissa.

Yrittäjät tarvitsevat koulutuksen ja tutkintojen lisäksi uusia ideoita, uusia kumppaneita ja uutta työvoimaa, ja siinä voimme auttaa. Oli tarve sitten aikuisten tai nuorten koulutukselle tai napakalle täydennyskoulutukselle vaikkapa myynnin, markkinoinnin, somen, esimiestyön tai turvallisuuden osalta, kannattaa se nostaa keskusteluun. Yhteistyö ammatillisten koulutusten järjestäjien kanssa on yrityksille myös yksi tehokkaimmista tavoista saada ensimmäisiä kontakteja tulevaisuuden osaajiin. Me puolestaan tarvitsemme opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja (koulutussopimus ja oppisopimuskoulutus), siksi tiivis yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia.

Tiiviit suhteet työ- ja elinkeinoelämään keskeisiä

Työelämän murros, väestön ikääntyminen ja teknologian nopea kehitys haastavat yrityksiä osaamisen kehittämiseen. Me ammatilliset koulutuksen järjestäjät, kuten Keuda, tarvitsemme tiivistä yhteistyötä yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kuntien ja muun työelämän kanssa. Osaamisen kehittäminen on yksi elinvoimaiseen tulevaisuuteen panostavan alueen edellytyksistä. Säännöllinen keskustelu, kuuntelu, odotuksiin mahdollisuuksien mukaan vastaaminen auttavat meitä osumaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Miten voimme auttaa?

 

Lue lisää

Keuda. Keuda.fi | Keuda.fi

Suomen Yrittäjät ry. Pk-yritysbarometri 1/2021.

Sitra. Yritys-oppilaitoskysely 2021.

 

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra118

Jaa sivu